5 september 2023

Wat betekent Agile werken voor de werkomgeving en hoe is het gerelateerd aan activiteitgericht werken? We geven waardevolle tips voor een succesvolle implementatie.

Wat betekent Agile werken voor de werkomgeving?

Agile werken is een werkwijze die oorspronkelijk is ontstaan in de softwareontwikkeling, maar inmiddels wordt toegepast in verschillende sectoren. Het draait om het creëren van een flexibele, responsieve en adaptieve werkomgeving die in staat is om snel te reageren op veranderingen en nieuwe uitdagingen. Het houdt in dat teams in korte, iteratieve cycli werken, waarbij ze zich continu aanpassen en verbeteren op basis van feedback.

Voor de werkomgeving betekent Agile werken een verschuiving van traditionele, hiërarchische structuren naar een platte en zelforganiserende omgeving. Flexibele werkplekken, open communicatie en snelle besluitvorming worden gestimuleerd. Hierdoor kunnen medewerkers efficiënter samenwerken, kennis delen en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

De kracht van wendbaar werken: bouwen aan een Agile werkomgeving. Willem Adriaanssen

Een Agile werkomgeving benadrukt ook het belang van het creëren van een stimulerende en positieve cultuur. Medewerkers voelen zich gemotiveerd om initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te nemen en creatief te zijn. Dit leidt tot een hogere werktevredenheid en betrokkenheid, wat op zijn beurt weer resulteert in een hogere productiviteit en betere prestaties van de organisatie als geheel.

De relatie tussen activiteitgericht werken en Agile werken

Activiteitgericht werken is een aanpak waarbij medewerkers de vrijheid hebben om verschillende soorten werkplekken te kiezen op basis van de activiteit die ze uitvoeren. Het gaat om het bieden van diverse ruimten, zoals concentratieplekken, vergaderzalen, samenwerkingsruimten en stilteruimten, die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de medewerkers en het type werk dat ze op dat moment doen.

Agile is een manier van denken, werken en organiseren die draait om wendbaarheid. Zowel activiteitgericht werken als Agile werken zijn gericht op flexibiliteit, autonomie en het bevorderen van samenwerking. Een Agile werkomgeving kan profiteren van activiteitgericht werken door verschillende ruimten aan te bieden die aansluiten op de behoeften van teams tijdens verschillende fasen van hun projecten. Zo kunnen werknemers gemakkelijk schakelen tussen individueel werk, teamvergaderingen en creatieve brainstormsessies.

Tips voor succesvolle implementatie van Agile werken

  • Cultuur en leiderschap: zorg voor een cultuur waarin medewerkers worden aangemoedigd om open te communiceren, initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Leiderschap speelt hierbij een cruciale rol door zelf het goede voorbeeld te geven en medewerkers te ondersteunen.
  • Flexibele werkomgeving: creëer een werkomgeving met diverse werkplekken die zijn afgestemd op verschillende activiteiten. Flexibele inrichting en technologie zijn essentieel om het makkelijk te maken voor medewerkers om te werken waar en wanneer ze het meest productief zijn.
  • Samenwerking en kennisdeling: stimuleer samenwerking en kennisdeling tussen teams. Zorg voor ruimten waar medewerkers gemakkelijk kunnen samenwerken, ideeën kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen.
  • Iteratieve verbetering: implementeer Agile werken stapsgewijs en houd rekening met feedback van medewerkers. Leer van elke iteratie en pas aan waar nodig om de werkomgeving steeds beter af te stemmen op de behoeften van het team.
  • Ondersteuning en training: zorg voor voldoende ondersteuning van en training voor medewerkers, vooral als Agile werken nieuw is voor de organisatie. Training kan helpen om de overgang soepeler te laten verlopen en medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe werkwijze.

De kantooromgeving bij Agile werken 

Deze werkwijze heeft een aanzienlijke impact op de kantooromgeving en betekent een verschuiving van traditionele kantoorindelingen naar een meer dynamische en flexibele werkplek. Enkele manieren waarop Agile werken de kantooromgeving beïnvloedt:

  • Flexibele werkplekken: Agile werken bevordert het concept van flexibele werkplekken, waar medewerkers niet gebonden zijn aan een vast bureau. In plaats daarvan kunnen ze kiezen uit verschillende soorten werkplekken, zoals open werkplekken, stilteruimten, teamruimten en vergaderzalen, afhankelijk van de aard van hun werk en de behoeften van het moment.
  • Open en collaboratieve ruimten: Agile werken moedigt samenwerking aan, wat resulteert in open en collaboratieve ruimten waar teams gemakkelijk kunnen samenkomen om ideeën uit te wisselen, te brainstormen en samen te werken aan projecten.
  • Technologie-ondersteuning: een Agile kantooromgeving vereist geavanceerde technologie om flexibiliteit te ondersteunen. Draadloze connectiviteit, videoconferencing en gedeelde digitale platforms zijn essentieel om teams op afstand te verbinden en efficiënte samenwerking te faciliteren.
  • Sfeer en cultuur: Agile werken stimuleert een positieve en stimulerende werkcultuur. Dit kan resulteren in een kantooromgeving die de creativiteit, innovatie en betrokkenheid van medewerkers bevordert. Het creëren van een inspirerende sfeer kan leiden tot een productievere en meer tevreden werkomgeving.

Van statisch naar een dynamische en flexibele werkomgeving

Het implementeren van Agile werken kan een transformerende reis zijn voor een organisatie, maar met de juiste aanpak en betrokkenheid van het team kan het een waardevolle investering zijn. Een dynamische werkomgeving die flexibiliteit, samenwerking en autonomie bevordert, kan organisaties in staat stellen om succesvol te navigeren in een wereld vol verandering. We helpen u graag.

Compleet ontzorgen

In alle stadia van de huisvestingscyclus - van visie/strategie en haalbaarheid, via creatie en realisatie tot en met implementatie en gebruik - staan de experts van HEVO u terzijde met advies, tools en concrete diensten.

Onze aanpak voor een optimale werkomgeving

Met uw organisatiedoelstellingen bekijken we samen waar u in de toekomst wilt staan. Daarnaast bepalen we samen met u welke werkomgeving uw organisatie het best zal ondersteunen en in hoeverre deze dient te worden aangepast. Een integrale aanpak is cruciaal om de verandering naar een nieuwe dynamische werkomgeving succesvol te doorlopen. Wij zullen hierbij niet alleen aandacht hebben voor de fysieke omgeving, maar ook voor de digitale omgeving en de mentale omgeving. Hoe wij dit doen kunt u lezen op de pagina ‘Office2Flow’.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug