Omroep Brabant Eindhoven

Locatie
Eindhoven
Status
Gereed
Programma

Opstellen strategisch huisvestingsplan, advies over anders werken en locatieonderzoek

Kenmerkend

Alle ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zijn in kaart gebracht

Omvang
Gebouw circa 3.450 m² vvo
85 parkeerplaatsen

Medewerkers
Bij Omroep Brabant werken circa 230 mensen

Nieuwe ruimtebehoefte
2.466 m² nuttig vloeroppervlak

Verhuur aan derden
In totaal wordt 984 m² vrijgespeeld voor verhuur aan derden (3e kantoorverdieping)

Doorlooptijd Programma van Eisen
April 2022 tot en met augustus 2022

Het ideale huisvestings- en kantoorconcept is onderzocht en uitgewerkt.

Het medialandschap en de mediatechnieken veranderen. Daardoor verandert ook de huisvestingsbehoefte van omroepen. Voor een gedegen Strategisch Huisvestingsplan is het nodig om alle ontwikkelingen, kansen en bedreigingen goed in kaart te brengen. Kernvraag daarbij was of de regionale omroep na 2022 de twee bestaande vestigingen moet behouden of beter kan kiezen voor één centrale hoofdlocatie en diverse lokale satellieten.

Vanuit de hoofdlocatie in Eindhoven werken op drukke tijden bijna 230 mensen. Bij deze locatie is de tendens zichtbaar dat door technologische ontwikkelingen steeds minder ruimte voor het primaire proces, zoals rondom de radio- en tv-studio’s, nodig is. Daarmee sluit de ruimtebehoefte van Omroep Brabant meer aan bij een regulier kantoorgebouw. De veel kleinere nevenvestiging in Breda is eigendom en voldoet niet meer aan de eisen en wensen om het primaire proces én de veiligheid van de uitzendfaciliteiten te garanderen. Naast de veranderende ruimtebehoefte en werkpatronen van medewerkers, spelen ook financiële kaders een belangrijke rol in het Strategisch Huisvestingsplan. 

Locatieonderzoek

Gezamenlijk werd een duidelijke integrale visie op de huisvesting van Omroep Brabant en de hoofdlocatie ontwikkeld. Wij voerden onder meer een onderzoek uit naar de kansen en beperkingen van de huidige locatie en inventariseerden de toekomstige ruimtebehoefte voor zowel de kantoren als de specifieke omroepgerelateerde ruimten.

De nieuwe indeling behorende bij het werkconcept en de sfeer van het ontmoetingsgebied en de werkomgeving vergroten de aantrekkingskracht en leiden tot efficiƫnter ruimtegebruik.

Wij onderzochten wat de mogelijkheden van en consequenties zijn voor andere potentiële locaties in Noord-Brabant, waaronder de reisafstanden voor personeel en journalisten. Ook zijn de wensen en eisen van het ideale huisvestings- en kantoorconcept onderzocht en uitgewerkt. Uiteraard hebben we ook de diverse huisvestingsopties financieel uitgewerkt in een integrale businesscase. Dit resulteerde in een Strategisch Huisvestingsplan dat duidelijk richting geeft aan de wensen, eisen en mogelijk­heden voor Omroep Brabant. Daarmee heeft Omroep Brabant inzichtelijk gekregen hoe strategische keuzes helpen bij het vinden van een passende huisvesting. Wij hebben ook het zoekproces naar de meest passende locatie begeleid.

Verbouw bestaande locatie beste oplossing

Op basis van het Strategisch Huisvestingsplan is bij het locatiezoekproces gebleken dat het verbouwen van de bestaande locatie voor Omroep Brabant de beste oplossing was. Omroep Brabant heeft ons gevraagd om ook de werkzaamheden in de definitiefase te verzorgen. De visie op werken is geüpdatet en op basis van gebruikersprofielen is onderzocht wat de werkzaamheden en specifieke ruimte­behoefte is van de medewerkers. De uitkomst heeft geleid tot een op maat gemaakt werkconcept op basis van hybride werken en activiteitgerelateerde werkplekken.

Omroep Brabant heeft zeer specifieke functies waar geluid en akoestiek van groot belang zijn, zoals de diverse studio’s, montageruimten etc. Door de verplaatsing van vergader- en overlegfaciliteiten naar de begane grond en een slimme aanpassing van de beveiligingsstructuur wordt er een media-café gerealiseerd waar veel gemakkelijker gasten ontvangen kunnen worden. Doordat het gebouw in gebruik blijft tijdens de verbouwing is fasering van werkzaamheden en installaties van groot belang. 

Toegevoegde waarde HEVO

  • Opstellen visie op de huisvesting en de manier van werken (werkconcept).
  • Opstellen ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen inclusief ruimteprogramma.
  • Opstellen technisch Programma van Eisen inclusief eisen per ruimte.
  • Opstellen vlekkenplan verbouwing en fasering.
  • Opstellen bouw- en stichtingskostenraming.
  • Opstellen advies bouworganisatievorm en aanpak vervolgproces.
  • Opstellen totaalplanning.
  • Beheersplan ontwerp- en bouwfase.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug