Nieuwbouw kantoor
en fabriek
Royal Talens Apeldoorn

Locatie
Apeldoorn
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw kantoor en fabriek

Kenmerkend

Duurzaam kantoor

Opdrachtgever
Royal Talens

Rol HEVO
Fase definitiefase

Brutovloeroppervlakte (bvo)
Totaal: 18.974 m² bvo (kantoorgebouw 3.290 m² bvo, productiegebouw 15.684 m² bvo)

Omvang terrein
27.000 m²

Het welbevinden van medewerkers was een belangrijk uitgangspunt, inclusief hybride werken.

Al sinds 1899 ontwikkelt, produceert en distribueert Royal Talens hoogwaardige teken- en schilder­materialen. Royal Talens wenst een ‘state of the art’ nieuwe fabriek en kantoor te ontwikkelen in Apeldoorn-Noord op een kavel van circa 2,7 hectare.

De fabriek moet het huidige en gewenste productieproces optimaal faciliteren en de omgevings­condities voor zowel het product als de medewerkers sterk verbeteren. De logistieke stromen dienen optimaal te zijn voor een efficiënt productie­proces.Tevens dient er een modern kantoor gerealiseerd te worden voor de productie-gerelateerde functies, alsook de staffuncties. 

Onderdeel van de opgave is de inpassing van een Experience-center voor bezoekers. De nieuwe huisvesting dient zeer duurzaam te zijn in termen van energiegebruik, materiaaltoepassingen, gezondheid en wellbeing. 

Toegevoegde waarde HEVO

Wij waren verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de definitiefase. Wij hebben de werkzaamheden samen met logistiek expert Ergo-Design en installatieadviseur Sweegers en de Bruijn uitgevoerd, waarbij de volgende producten zijn gerealiseerd:

  • Ontwikkeling van een visie op huisvesting, duurzaamheid en hybride werken.
  • Bepaling van de Value stream map voor de ‘current state’ en de ‘future state’ van het productieproces.
  • Ontwikkeling van een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen voor het kantoorgebouw en het productiegebouw, inclusief ruimtestaten.
  • Inpassingsstudie van het ruimtelijk programma op de bouwkavel.
  • Afstemming met overige procespartners van Royal Talens over aankoop kavel, voorwaarden vergunningverlening en productieproces acryl-fabriek.
  • Ontwikkeling van een technisch Programma van Eisen voor het kantoorgebouw en productiegebouw, inclusief technische ruimte-vereisten.
  • Advies bouworganisatievorm en aanpak vervolgproces.
  • Beheersplan ontwerpfase.
  • Overallplanning project.
  • Bouw- en stichtingskostenraming nieuwbouw kantoorgebouw, productiegebouw inclusief inrichtingskosten en verhuiskosten.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug