#

Nieuwbouw hoofdkantoor Rabobank Alkmaar

Lees meer
Locatie
Alkmaar
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw hoofdkantoor

Kenmerkend

Het kantoor is duurzaam, energiezuinig, betrouwbaar, flexibel en transparant

Opdrachtgever
Rabobank Alkmaar e.o.

Brutovloeroppervlak (bvo)
Eén gebouw van 7.500 m² bvo ten behoeve van Rabobank
Eén gebouw van 3.000 m² bvo ten behoeve van verhuur derden
Eén optioneel kantoorgebouw van 3.000 m², niet gerealiseerd wel ontworpen
Parkeergarage: circa 6.000 m² bvo

Rollen HEVO
Locatiestudie, haalbaarheidsonderzoek, Programma van Eisen, werkplekconcept, ontwerpmanagement, projectmanagement, haalbaarheidsstudie hergebruik/opwaardering oude kantoor

Ik kende HEVO van een ander project. Een goede bouwmanager bespaart je veel kosten, waarbij je zelf je eigen business kunt blijven leiden. HEVO heeft het budget goed bewaakt en de planning scherp in de gaten gehouden. Kees Jasperse, directeur Rabobank e.o.

De Rabobank in Alkmaar was gehuisvest in twee verouderde panden met een slecht binnenklimaat, slechte indeling en akoestiek. Directeur Kees Jasperse wilde een pand waarin medewerkers elkaar tegen het lijf zouden lopen, waardoor samenwerking en betrokkenheid gestimuleerd zouden worden.

Huisvestingsonderzoek wees uit dat nieuw bouwen de beste oplossing zou zijn. Het pand moest de kernwaarden van de Rabobank uitstralen: duurzaam, betrouwbaar, flexibel en transparant en ook nog in 2030 aan die voorwaarden voldoen.

Randvoorwaarden

De Rabobank had voor de nieuwbouw een stevig pakket randvoorwaarden. Het nieuwe hoofdkantoor moest duurzaam en energiezuinig zijn met veel aandacht voor transparantie. Bovendien moest het gebouw activiteit gerelateerd werken optimaal kunnen faciliteren. HEVO ondersteunde de Rabobank met haar ambitie door middel van onderzoek en advies. Bovendien bewaakte HEVO de voortgang van het proces in de rol van projectmanager.

Toetsen aan kernwaarden

Vanaf het begin werd er nauw samengewerkt in een integraal bouwteam met de architecten, constructeur en installatieadviseur. Elk idee of plan werd getoetst op de vijf kernwaarden: is het duurzaam, energiezuinig, transparant, innovatief en flexibel? Beantwoorde een plan niet aan die waarden, dan werd het niet uitgevoerd. Bij het al dan niet kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen is niet alleen gekeken naar de initiële investering, maar naar de ‘Total Cost of Ownership’. Ook werd bewust ruimte gelaten voor voortschrijdend inzicht. Zo werd het pand ontkoppeld van gas, wordt het hemelwater geïnfiltreerd op het eigen terrein en is in een later stadium onder meer ledverlichting toegevoegd.

Transparant tot in alle hoeken

In het hele kantoor is geen donker hoekje meer te vinden. Als er al wanden zijn, dan zijn die van glas. Zelfs de spreekkamers. Is er een klant dan schuift er vitrage voor de wanden, maar na het gesprek gaan de gordijnen ook weer open. Dankzij een centrale vide is er verbinding tussen de etages en kunnen medewerkers elkaar gemakkelijk ontmoeten. Dit bevordert de samenwerking en verbinding.

# #

Duurzame maatregelen

Bij de realisatie van het nieuwe pand is een hele reeks duurzame maatregelen geïmplementeerd:

 • Warmtekoudeopslag in de grond.
 • PV-panelen in het glas van de gevel en op het dak. Deze panelen wekken per jaar in totaal 75.000 kWh op, dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 24 huishoudens.
 • Windgeneratoren op het dak.
 • Opvang van regenwater in buffervaten, dat vervolgens wordt geïnfiltreerd in de grond onder het parkeerterrein.
 • Zonneplanken die daglicht verder in het gebouw brengen.
 • Gesloten grondbalans.
 • Duurzame sloop van het oude pand.
 • Gebouw is afgekoppeld van gas (er is geen fossiele brandstof meer nodig).

De resultaten van het integrale duurzame concept mogen er zijn:

 • Energielabel A+
 • EPC van 0,55 (reductie van 45%);
 • Greencalc-score van 270;
 • CO2-reductie van circa 80.000 kg/jaar (reductie van 45%);
 • Opwekking elektriciteit: 75.000 kWh.

Mooi resultaat

De Rabobank is met deze nieuwbouw in Alkmaar een state of te art regionaal hoofdkantoor rijker. Het gebouw geeft de circa 200 medewerkers alle gelegenheid om op een nieuwe manier te werken. Ook de gebouwen die ze hebben achtergelaten zijn op een duurzame manier gerenoveerd (dan wel gesloopt) om hergebruik te stimuleren.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug