Menu

Beter werken door inspirerende werkomgeving

Eigentijdse renovatie kantoor HEVO

Voor de interne verhuizing naar de 7e verdieping was de opdracht van de directie om in een zo kort mogelijke tijd en met de beste prijs-kwaliteitverhouding een complete transformatie van een bestaande kantooromgeving te realiseren.

Kernwaarden

‘Een inspirerende werkomgeving zonder zorgen’. Dit was het uitgangspunt voor de adviseurs van HEVO. Daarbij is de nieuwe visie voor de integrale aanpak van werkplekconcepten toegepast met de drie kernpunten: inspirerende werkomgeving, duurzame oplossing en slim proces. Vanuit het principe van circulair bouwen is gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen en systemen, zoals meubilair, wanden, klimaatinstallaties en verlichting.

bieb

Integrale aanpak

In de initiatieffase onderzochten onze adviseurs welke mix aan werkplekken, ruimtesoorten en faciliteiten er nodig is om optimaal te kunnen functioneren. Via een enquête en individuele gesprekken met medewerkers werd de organisatie zoveel mogelijk betrokken bij het nieuwe werkconcept (HNW). Tijdens een inspiratieavond met alle medewerkers kon iedereen zijn of haar creatieve ideeën inbrengen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de nieuwe werkomgeving vooral huiselijker en sfeervoller mag zijn om een aantrekkelijke werk- en ontmoetingsplek te worden.

Eigentijds ontwerp

In de ontwerpfase hebben we de ruimte-indeling en materialisering uitgewerkt en samen met de interieurarchitect hebben we de ‘look & feel’ bepaald. Hierin is onder andere een multifunctioneel werkcafé uitgewerkt. Ook de technische uitwerking rondom gebouwinstallaties, ICT en apparatuur voor slimme ruimtereserveringen is op elkaar afgestemd. Het ontwerptraject is in sneltreinvaart doorlopen, waarbij wij zelf de regie voerden en intensief afstemming hadden met directie, aannemers en leveranciers.

De verbouwing

Tijdens de realisatiefase is het voorkomen van overlast voor andere kantoorgebruikers essentieel, naast het invullen van allerlei detailkeuzes. Om uiteindelijk te komen tot een functionerende werkomgeving moesten er legio facilitaire contracten vernieuwd worden en moest de verhuizing strak gepland worden, zodat de tijd met verminderde productie voor de medewerkers zo kort mogelijk bleef. Na de verhuizing hebben we onze eigen medewerkers begeleid in het leren werken in de nieuw omgeving, al waren velen daarmee al bekend. Deze laatste stap is essentieel om daadwerkelijk de organisatiedoelen te bereiken.

Fotografie: Image & Motion
Jan Bonnemaijers

Wilt u meer weten over het effect van een inspirerende werkomgeving?

Neem dan contact op met Jan Bonnemaijers, telefoon (073) 6 409 523

Het Nieuwe Werken

Hoe maakt u Het ‘Nieuwe Werken’ (of ‘Anders Werken’) tot een duurzaam succes? Lees verder.

Lees alles over

Gerelateerde thema's