Aangezien elke organisatie uniek is, verschilt de implementatie van hybride werken per organisatie. De overstap naar deze nieuwe manier van werken is een complex veranderingsproces dat een integrale benadering vereist vanuit de samenhang tussen ICT, mens & organisatie en huisvesting. Hybride werken biedt de flexibiliteit en toekomstbestendigheid die nodig zijn in een snel veranderende wereld.

Kansen om te innoveren en te transformeren

De wereld van werk is momenteel onderhevig aan ingrijpende veranderingen, versneld door de coronapandemie. Technologische, sociale en economische ontwikkelingen hebben ook invloed op de manier waarop we werken en creëren nieuwe vraagstukken op het gebied van huisvesting en werknemers- en klantbehoeften. Dit biedt organisaties geweldige kansen om te innoveren en te transformeren. Hybride werken kan hierbij helpen door de noodzakelijke flexibiliteit en toekomstbestendigheid te bieden in een veranderende wereld.


 

Aanvragen whitepaper
Het nieuwe hybride werken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over het nieuwe hybride werken?

Neem dan contact op met:

Bel me terug