Iedere organisatie is uniek, het hybride werken is daarom voor elke organisatie anders. De overstap naar een andere, hybride manier van werken is een complex veranderingsproces en vraagt om een integrale benadering vanuit de samenhang tussen ICT, mens & organisatie en huisvesting. De nieuwe hybride manier van werken geeft u de noodzakelijke flexibiliteit en toekomstbestendigheid in een veranderende wereld.

De wereld waarin we werken was nog nooit zo aan verandering onderhevig als nu. De corona­periode is daarin een katalysator voor al lopende ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen op technologisch, sociaal en economisch gebied veranderen de wereld waarin we werken. Dit resulteert in andere (huisvestings)vraagstukken voor uw organisatie en in andere behoeften van werknemers en klanten. Het biedt een geweldige kans voor bedrijven en organisaties om te transformeren en te vernieuwen. De nieuwe hybride manier van werken geeft u de noodzakelijke flexibiliteit en toekomstbestendigheid in een veranderende wereld.
 

Aanvragen whitepaper
Het nieuwe hybride werken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant


Meer weten over het nieuwe hybride werken?

Neem dan contact op met:

Bel me terug