Locatieonderzoek (technisch-functioneel)

Wordt bij een locatieonderzoek inzicht verkregen in belangrijke factoren als gewenste uitstraling van een locatie, bereikbaarheidswensen en ligging; bij het technisch-functioneel onderzoek zoomen we verder in op detailniveau. Hierbij kijken we onder meer naar bestemmingsplan, bouwvoorschriften en welstands­eisen.

Geschikt om uw huisvestingsplannen te realiseren

De keuze voor een nieuwe locatie om uw organisatie te huisvesten is erg bepalend. Daarbij moet u zeker weten dat deze locatie ook daadwerkelijk geschikt is voor uw plannen. Bij een technisch-functioneel locatieonderzoek onderzoekt HEVO dit. We gaan grondig te werk. De start is een inventarisatie van uw wensen voor gebouw, omgeving en terrein. Wat is het globale Programma van Eisen en de ruimtelijke vertaling daarvan in vierkante meters gebouw en terrein? Vervolgens onderzoeken we de potentiële locaties. We kijken naar omgevingsfactoren zoals de bereikbaarheid en ontsluiting, het voorzieningenniveau in de omgeving en de uitstraling. De mogelijkheden van het bestemmingsplan, de bouwvoorschriften voor de kavel en de verwachte welstandseisen komen aan de orde. We maken vervolgens een ruimtemodel op de kavel, zodat er inzicht ontstaat of het gewenste programma ook echt past. Daarnaast bekijken we allerlei technische aspecten zoals de grond­gesteldheid, geluid, flora en fauna. En ten slotte bekijken we wat de uiteindelijke vestigings­kosten zijn.

Op basis van het Programma van Eisen van de beoogde ontwikkeling, worden toetsingscriteria opgesteld, waarop later de voorkeurslocatie wordt bepaald. Er worden gewichten toegekend aan het belang van de verschillende eigenschappen van de locaties. Uiteindelijk komt hieruit een voorkeurslocatie op basis van de resultaten van het locatieonderzoek. De uitkomst is een goed onderbouwde locatie voor uw (bouw)plan en een goede basis voor de daadwerkelijke uitvoering.

Onze analyse ontvangt u gedocumenteerd. Deze geeft inzicht in de mogelijkheden en eventuele risico’s van potentiële locaties. Ook adviseren wij u welke locatie het best aansluit bij uw organisatie en bedrijfsprocessen.

Ook interessant

Meer weten over een technisch-functioneel locatie­onderzoek?

Neem dan contact op met:

Bel me terug