BeSeF® werkmethode

Hoe kunnen diverse maatschap­pelijke organisaties beter samenwerken in één gebouw?

In multifunctionele accommodaties, variërend van brede scholen tot hulpverleningscentra

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is een samenwerkingsverband waarbij diverse maatschappelijke organisaties vanuit één centrale locatie hun faciliteiten, producten en diensten aanbieden. Vaak zijn deze organisaties gehuisvest in één gebouw. In sommige gevallen kan het gaan om een locatie met meerdere gebouwen, wat dan ook wel een multifunctionele zone of multifunctioneel centrum (MFC) wordt genoemd. Het is ook mogelijk dat een MFA geïntegreerde woningen bevat.

Het bundelen van maatschappelijke diensten, het bevorderen van sociale emancipatie en het besparen van kosten zijn vaak de doelen bij het realiseren van een multifunctioneel gebouw. Daarmee kan op een efficiëntere manier gebruik worden gemaakt van ruimte. Om op een gestructureerde manier tot gezamenlijke huisvesting te komen, heeft HEVO een methode ontwikkeld en veelvuldig toegepast: BeSeF®.

Het belang van een gezamenlijke visie en aanpak voor de multifunctionele accommodatie

Voordat concrete plannen voor een gebouw worden gemaakt, is het essentieel om met alle betrokken partijen tot één gemeenschappelijke visie en aanpak te komen waar iedereen achter staat. Dit is geen eenvoudige taak, maar wel noodzakelijk bij het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie. Bijvoorbeeld, welke stappen moeten als eerste worden genomen in de initiatieffase? En hoe kan er een financieel plaatje worden gerealiseerd dat zowel op korte als lange termijn haalbaar en betaalbaar blijft?

Vormen van samenwerking in MFA’s

Scholen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderdagverblijven, horeca, campussen en bibliotheken zijn voorbeelden van organisaties die in een MFA kunnen zitten. Meestal zijn bij het organiseren, financieren en verhuren van een accommodatie ook de gemeente, een woningcorporatie en de provincie betrokken. Afhankelijk van de combinatie van organisaties zijn er diverse typen MFA’s te onderscheiden:

 • Wijkknooppunten
 • Wijksteunpunten
 • Brede scholen
 • Cultuurhuizen of kulturhuzen
 • Woon-zorgcomplexen
 • Campus

Een helder proces 

BeSeF® omvat vijf essentiële onderwerpen die van groot belang zijn in het proces naar multifunctionele huisvesting: Beheer, Exploitatie, Samenwerking, Eigendom en Financiën. Door deze onderwerpen te doorlopen, in combinatie met het opstellen van een Programma van Eisen en een businesscase, kunnen goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt en kan duidelijkheid worden verkregen over de haalbaarheid van het project. De BeSeF®-methode biedt verschillende producten en werkvormen om een doelgerichte en praktische aanpak te waarborgen. 

Het BeSeF®-traject geeft duidelijkheid over:

 • Het samenwerkingsconcept.
 • De omvang en de opzet van het gebouw.
 • Het gebruik van het gebouw en de beheersvorm.
 • De eigendomsconstructie met bijbehorende consequenties.
 • Beschikbare ruimte versus kosten.
 • Het Programma van Eisen.
HEVO - BeSeF

Ook interessant

Meer weten over onze BeSeF®-werkmethode?

Neem dan contact op met:

Bel me terug