#

Zwembad Enschede

Lees meer
Locatie
Enschede
Status
Gereed
Programma

Variantenstudie en businesscase binnen- en buitenzwembaden

Kenmerkend

Scenario's variëren van volledige nieuwbouw tot een combinatie van nieuwbouw en inzet van bestaande baden

De gemeente Enschede wil inzage in het beste toekomst­scenario voor de huidige binnen- en buitenzwembaden.

In de periode vanaf 2016 tot 2019 zijn er door meerdere adviesbureaus onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Enschede. Dit om een beeld te kunnen krijgen of met de bestaande accommodaties er in de toekomst voldoende zwemwater gegarandeerd kan worden. Binnen deze uitgevoerde onderzoeken zijn verschillende scenario’s uitgewerkt.

Drietal scenario’s

Door de gemeente is begin 2020 aan Sportaal de opdracht verstrekt om op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken een drietal scenario’s te actualiseren en nader te onderzoeken, waarbij rekening moest worden gehouden met een taakstelling op de exploitatiebijdrage die door de gemeente aan Sportaal wordt verstrekt.

Wij hebben in samenspraak met Sportaal en de gemeente de eerder onderzochte scenario's geactualiseerd en doorgerekend. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar een nieuw scenario, rekening houdend met de taakstelling op de exploitatie­bijdrage.

Multicriteria-analyse

Alle scenario's zijn aan de hand van een multicriteria-analyse beoordeeld op een aantal criteria die in samenspraak met Sportaal, de gebruikers en de gemeente zijn opgesteld. De scenario's variëren van volledige nieuwbouw tot een combinatie van nieuwbouw en inzet van bestaande baden.

In de multicriteria-analyse hebben we de scenario’s beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Financieel kader (investeringskosten en exploitatiekosten).
  • Hoeveelheid zwemwater; de gemeenteraad heeft te kennen gegeven dat er voldoende zwemwater moet zijn in Enschede om minimaal doelgroepen-, les- en wedstrijdzwemmen mogelijk te maken.
  • Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord.
  • Duurzaamheidsambities.
  • Niveau van aangeboden zwemactiviteiten (in het kader van de KNZB-eisen).
  • Toekomstproof.
  • Mate van recreatieve voorzieningen binnen het beschikbare budget.

Op basis van het onderzoek heeft de gemeente er voor gekozen om in de komende jaren een nieuw binnenzwembad te realiseren op locatie Diekman, bestaande uit twee baden voor zwemlessen, doelgroepen en verenigingen. Het buitenbad blijft op locatie Diekman gehandhaafd. Het bestaande zwembad, Het Slagman in Enschede, blijft daarnaast minimaal tot 2028 open.

In de media

In De Gelderlander d.d. 10 juni 2020 is het artikel 'Enschede kiest voor nieuw zwembad, maar wel de meest uitgeklede variant' opgenomen.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug