#

Zwembad Groenhovenpark Gouda

Lees meer
Locatie
Gouda
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw multifunctioneel zwemcomplex

Kenmerkend

Nieuwbouw economisch beste keuze

Opdrachtgever
Gemeente Gouda

Rol HEVO
Berekenen Total Cost of Ownership, opstellen Design & Build-opgave, begeleiden uitvoering en kwaliteitsbewaking bij realisatie nieuwbouw

Investeringskosten
exclusief btw € 20.900.000

Brutovloeroppervlak
(bvo) 5.200 m²

Ingebruikname
2013

Architect 
Wehrung Architecten Beek

Adviseur bodemsanering
Tauw Deventer

Stedenbouwkundig adviseur 
Croonen adviseurs Rosmalen

Combinatie van binnen- en buitenbaden voorziet in alle zwemsportbehoeften.

De gemeente Gouda stond voor de lastige keuze tussen nieuwbouw of renovatie van de drie bestaande gemeentelijke baden. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat een nieuw, multifunctioneel zwemcomplex de economisch aantrekkelijkste optie was.

In opdracht van de gemeente Gouda is in het Groenhovenpark, op de plaats van het oude buitenbad van het Tobbebad, een compleet nieuw multifunctioneel zwemcomplex gerealiseerd. Deze accommodatie vervangt drie verouderde zwembaden in Gouda en biedt hiermee onderdak aan een brede gebruikersgroep. Met deze combinatie van binnen- en buitenbaden voorziet dit zwemcomplex in alle zwemsportbehoeften binnen de gemeente Gouda. Dit zwembad is geschikt voor alle doelgroepen, van topsport tot recreatiewemmen. 

Langetermijnexploitatie

In het onderzoek van HEVO waren drie factoren van doorslaggevend belang. Allereerst berekende HEVO al in de initiatief- en definitiefase wat de Total Cost of Ownership van nieuwbouw zou zijn. Naast de bouwkosten, werd hierbij terdege rekening gehouden met de kosten van de langetermijn­exploitatie en de te verwachten besparingen dankzij duurzaamheidsmaatregelen. Zo ontstond een reëel beeld of nieuwbouw financieel te verantwoorden was.

Bij de beoordeling stond centraal of de partijen in staat waren om binnen de financiële en inhoudelijke voorwaarden te bouwen. Dat is gelukt, met een prachtig zwemcomplex tot gevolg.

Kwaliteitsbewaking

Deze gegevens werden vervolgens afgezet tegen de kosten om de drie bestaande baden te renoveren en exploiteren. Daarna begeleidde HEVO de gemeente bij het opstellen van de Design & Build-opgave. Hiertoe werd de vraagspecificatie opgesteld, inclusief een Programma van Eisen, met kwaliteitsbeschrijving, prestatiespecificaties en aanbestedingsstukken. Ten slotte was HEVO verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding en kwaliteitsbewaking tijdens de realisatie van de nieuwe zwemlocatie.

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug