Menu

Nieuwbouw economisch beste keuze

Nieuwbouw zwembad Groenhovenpark Gouda

De gemeente Gouda stond voor de lastige keuze tussen nieuwbouw of renovatie van de drie bestaande gemeentelijke baden. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat een nieuw, multifunctioneel zwemcomplex de economisch aantrekkelijkste optie was.

Opdrachtgever
Gemeente Gouda

Rol HEVO
Berekenen Total Cost of Ownership, opstellen Design & Build-opgave, begeleiden uitvoering en kwaliteitsbewaking bij realisatie nieuwbouw

Investeringskosten exclusief btw 
€ 20.900.000

Brutovloeroppervlak (bvo) 
5.200 m²

Ingebruikname
2013

Architect 
Wehrung Architecten Beek

Adviseur bodemsanering
Tauw Deventer

Stedenbouwkundig adviseur 
Croonen adviseurs Rosmalen

Langetermijnexploitatie

In het onderzoek van HEVO waren drie factoren van doorslaggevend belang. Allereerst berekende HEVO al in de initiatief- en definitiefase wat de Total Cost of Ownership van nieuwbouw zou zijn. Naast de bouwkosten, werd hierbij terdege rekening gehouden met de kosten van de langetermijnexploitatie en de te verwachten besparingen dankzij duurzaamheidsmaatregelen. Zo ontstond een reëel beeld of nieuwbouw financieel te verantwoorden was.

Kwaliteitsbewaking

Deze gegevens werden vervolgens afgezet tegen de kosten om de drie bestaande baden te renoveren en exploiteren. Daarna begeleidde HEVO de gemeente bij het opstellen van de Design & Build-opgave. Hiertoe werd de vraagspecificatie opgesteld, inclusief een Programma van Eisen, met kwaliteitsbeschrijving, prestatiespecificaties en aanbestedingsstukken. Ten slotte was HEVO verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding en kwaliteitsbewaking tijdens de realisatie van de nieuwe zwemlocatie.

Bij de beoordeling stond centraal of de partijen in staat waren om binnen de financiële en inhoudelijke voorwaarden te bouwen. Dat is gelukt, met een prachtig zwemcomplex tot gevolg.

deze expert vertelt u graag meer over de exploitatiekostenberekeningen van dit zwembad

Lees alles over

Gerelateerde thema's