#

Zwembad Het Sportpark Almelo

Lees meer
Locatie
Almelo
Status
Programma

Variantenstudie en businesscase

Kenmerkend

Nieuwbouw of renovatie huidig binnen- en buitenzwembad?

De gemeente Almelo wil inzage in het beste toekomstscenario voor het huidige binnen- en buitenzwembad Het Sportpark in Almelo. Het huidige zwembad aan het kanaal Almelo-Nordhorn is in 1964 gebouwd en in 1997 gerenoveerd. Het zwembad is verouderd en gebruikt veel energie.

hevo_zwembad_almelo_binnen.jpg

Varianten

Wij hebben in samenspraak met de gemeente Almelo een aantal varianten bepaald en doorgerekend. Deze varianten variëren van renovatie tot volledige nieuwbouw.

De leeftijd van het zwembad, het doel van de gemeente om invulling aan duurzaamheid te kunnen geven en de wens om ‘meer vertier’ te bieden vroegen om een onderzoek om daarmee een antwoord te kunnen formuleren en een besluit te kunnen nemen over de toekomst van het zwembad in Almelo.

Aandachtspunten onderzoek

Naast het doel om uiteindelijk tot een besluit te kunnen komen over renovatie of nieuwbouw van het zwembad, is er in het onderzoeksproces aandacht besteed aan:

  • Het goed en functioneel kunnen gebruiken van het zwembad over langere tijd aansluitend bij de maatschappelijke vraag.
  • De inpasbaarheid en bereikbaarheid van het zwembad.
  • Het optimaal technisch functioneren van het zwembad.
  • Een zo duurzaam mogelijk zwembad, gebaseerd op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.
  • Het langjarig kunnen exploiteren van het zwembad tegen aanvaardbare kosten.

Ieder scenario is onder andere uitgewerkt in een ruimtelijk programma, een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting. Op basis hiervan heeft de gemeente gekozen voor nieuwbouw naast de bestaande locatie op het sportpark.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug