16 mei 2024

In 2023 heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) haar kantoor verplaatst van de Amsterdamse Zuidas naar het Pharos-gebouw in Hoofddorp. Deze verhuizing was nodig vanwege het aflopen van het huurcontract en de behoefte aan een herziening van de huisvestingsstrategie. Dit werd versterkt door de veranderingen in werkpatronen en de verschuiving naar hybride werken.

Het NBA-kantoor moet de verbinding tussen medewerkers, leden en samenwerkings­partners faciliteren, met de nadruk op ontmoeting en samenwerking.

Fotografie: ZENBER Architecten

Ontwikkeling van het huisvestingsplan

Begin 2021 startte de NBA samen met HEVO de ontwikkeling van een strategisch huisvestingsplan. Dit plan richtte zich op het creëren van een moderne werkomgeving die duurzaamheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers vooropstelt. Er werd gebruik gemaakt van geavanceerde software om de werkbehoeften, de mobiliteitspatronen en de ruimtevereisten van de medewerkers grondig te analyseren. Deze analyse resulteerde in een beslissing om het vloeroppervlak te verkleinen terwijl de kwaliteit van de benodigde ruimten juist werd verhoogd.

Vanwege de duurzaamheid wilden we het oude meubilair blenden in het nieuwe interieur. Het is zo goed gelukt dat niet te zeggen is wat oud is en wat nieuw is. Monique Stulemeijer, manager bedrijfsvoering NBA

Keuze van de locatie

Na een grondige zoektocht kwam het Pharos-gebouw in Hoofddorp naar voren als de meest geschikte locatie. Dit gebouw, gelegen naast het station van Hoofddorp, biedt een uitgebalanceerde reistijd voor de medewerkers en sluit naadloos aan bij de nieuwe huisvestingsvisie van de NBA. Het gebouw staat bekend om zijn duurzame uitstraling en is ingericht volgens de principes van Feng Shui, wat resulteert in een harmonieuze en inspirerende werkomgeving. 

Inrichting en duurzaamheid

De eerste verdieping van het Pharos-gebouw, die de NBA nu gebruikt, is volledig getransformeerd. De herinrichting omvatte duurzame aanpassingen aan wanden, plafonds, installaties en vloeren, waarbij materialen met cradle-to-cradle keurmerken zijn gebruikt. Het interieur is ingericht om samen­werking te faciliteren met diverse werk- en ontmoetingsplekken zoals open werkruimten, stiltecellen en een levendig werkcafé.

Een nieuw kantoor is niet slechts een nieuwe ruimte, maar een nieuwe start voor creativiteit en beter samenwerken. Willem Adriaanssen

Werkomgeving 

Het nieuwe kantoor voor de NBA biedt diverse faciliteiten om zowel formele als informele interacties te ondersteunen. Dit zijn vergadercentra op de bovenste verdieping en multifunctionele vergader­ruimten die geschikt zijn voor verschillende configuraties en evenementen. Het ontwerp van de werkplekken is flexibel en sluit aan bij de dagelijkse behoeften van de medewerkers, met opties voor zowel geconcentreerd werk als samenwerkingsprojecten.

Betrokkenheid en draagvlak

De overgang naar het nieuwe kantoor is een inclusief proces geweest waarbij de medewerkers actief betrokken waren door middel van werksessies en feedbackrondes. Dit heeft niet alleen gezorgd voor een huisvesting die goed aansluit bij de behoeften van de medewerkers, maar heeft ook bijgedragen aan een breed gedragen tevredenheid en een positieve ontvangst van de nieuwe werkomgeving.

Verhuizen doe je als organisatie niet vaak en het vraagt om een bepaalde expertise. De samenwerking met HEVO was uitstekend en het is heel fijn dat we samen een prachtig, goed functionerend, duurzaam en sfeervol nieuw kantoor gerealiseerd hebben dat, middels Risicodragend Projectmanagement, goed binnen het budget is gebleven in een tijd van grote prijsstijgingen. Monique Stulemeijer, manager bedrijfsvoering NBA

Succesvolle werkomgeving

De NBA heeft met de verhuizing naar Hoofddorp en de keuze voor het Pharos-gebouw een significante stap gezet naar een toekomstbestendige, duurzame en inspirerende werkomgeving. De nieuwe locatie en inrichting weerspiegelen de evolutie in de werkcultuur en de visie van de NBA op een gezonde en stimulerende werkplek.

HEVO heeft het strategisch huisvestingsplan ontwikkeld, het zoekproces voor een nieuwe locatie in samenwerking met een makelaar georganiseerd, het Programma van Eisen opgesteld, het ontwerp- en bouwteam geselecteerd en het Risicodragend Projectmanagement voor het ontwerp en de realisatie van het inbouwpakket van het kantoor, inclusief wanden, plafonds, installaties, vloeren en afwerking, uitgevoerd.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug