4 juli 2023

Het huurcontract liep medio 2023 af, waardoor er gezocht moest worden naar een nieuwe locatie. Verschillende criteria speelden een belangrijke rol bij de keuze van de nieuwe locatie, waaronder betaalbaarheid, duurzaamheid van het gebouw, mogelijkheden voor samenwerking en ontmoeting, en goede voorzieningen voor medewerkers. Uiteindelijk bleek het kantoorgebouw Pharos in Hoofddorp het best te voldoen aan al deze criteria, waardoor dit als de nieuwe locatie werd gekozen.

HEVO foto opening NBA.jpg

Pharos is een verzamelgebouw met meerdere huurders, oorspronkelijk gebouwd in 2004, maar recentelijk volledig gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. De NBA is gehuisvest op een eigen verdieping met ongeveer zeventig werkplekken, passend bij de gemiddelde bezetting sinds de coronacrisis. Het kantoorgebouw bevindt zich direct naast het treinstation van Hoofddorp en biedt ruime vergaderfaciliteiten, geschikt voor commissies, werkgroepen en evenementen zoals diploma-uitreikingen.

Huisvestingsvisie

In samenwerking met de NBA heeft HEVO een nieuwe huisvestingsvisie en een Programma van Eisen ontwikkeld voor het verbouwen van het kantoorinterieur. Duurzaamheid en medewerkersgezondheid staan centraal in deze visie. Door middel van een diepgaande analyse van de werkzaamheden en behoeften van de medewerkers, evenals inzicht in toekomstige mobiliteitspatronen, kon worden aangetoond dat het benodigde vloeroppervlak aanzienlijk kon worden verminderd. Tegelijkertijd zijn de eisen aan de kwaliteit van de ruimten verhoogd, op een realistische en haalbare manier. Het nieuwe kantoor is een inspirerende omgeving die het waard is om naartoe te komen. Het faciliteert diverse werkzaamheden, zoals overleggen, samenwerken en concentreren, en stimuleert ontmoetingen tussen medewerkers en NBA-leden.

HEVO heeft ondersteuning geboden in het gehelde proces van visie tot realisatie:

  • Opstellen strategisch huisvestingsplan.
  • Zoekproces huur nieuwe locatie (in samenwerking met makelaar).
  • Ontwikkelen Programma van Eisen.
  • Selectie ontwerpteam en bouwteam.
  • Risicodragend Projectmanagement ontwerp en realisatie inbouwpakket kantoor.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug