Onze visie op duurzaam en circulair bouwen

Circulair bouwen: het ambacht van nu

Een andere kijk op de bouwwereld: dat staat aan de basis van circulair bouwen. Er kan zovéél meer als je durft te denken in creatieve oplossingen om een comfortabel gebouw te ontwikkelen met gesloten kringlopen van energie, water, afval en materialen. Naast onze doordachte visie en onze intrinsieke motivatie kunnen opdrachtgevers ook bouwen op onze grondige kennis en praktische ervaring. Daarmee zoeken én vinden we creatieve, betaalbare oplossingen om circulair, maatschappelijk verantwoord en duurzaam te bouwen. We werken binnen de gedachte 'circulair bouwen, het ambacht van nu'. Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

We willen koploper en aanjager zijn

Abstract, ingewikkeld, onhaalbaar, onbetaalbaar… dat zijn veelgehoorde opmerkingen als het om circulair bouwen gaat. Bij HEVO durven we te dromen, te denken én te doen. We willen koploper en aanjager zijn in circulariteit, omdat we het kunnen, weten én doen. We hebben de ambitie, kennis en ervaring om uw voornemen, visie en idee om te zetten in concrete plannen en acties om toekomstbestendige huisvesting te realiseren. We durven daarbij anders te denken én te doen. Bevlogen, transparant, vakkundig en realistisch: dat zijn onze bouwstenen om circulair te bouwen. Daarmee ondersteunen we organisaties om praktisch invulling te geven aan de maatregelen uit het Actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie en aan de strategische duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

We durven het voortouw te nemen

Vastgoed ontwikkelen is een complex proces. Dat geldt zeker ook voor circulair bouwen. Bij HEVO durven en kunnen we het voortouw nemen. Onze integrale aanpak helpt om gezamenlijk met alle partijen helder te krijgen welke ambities er zijn, hoe je die kunt realiseren en wat daar voor nodig is. Hoe complex circulair vastgoed ook is, het start altijd met iets heel eenvoudigs: de gezamenlijke overtuiging dat het samen lukt om circulariteit te realiseren. Vanuit onze kennis en overtuiging kunnen we het voortouw nemen, maar we bouwen altijd samen met opdrachtgevers en andere partners aan circulariteit. Simpelweg omdat we samen veel meer weten, elkaar versterken en hierdoor meer kunnen bereiken.

Van verkenner tot visionair en vernieuwer

HEVO heeft veel ervaring met duurzaam bouwen, Integrale Huisvestingsplannen en circulair aanbesteden en bouwen. De belangrijkste rollen voor succesvolle circulaire huisvestingprojecten? Dat zijn verkenner - visionair - vernieuwer:

Verkenner

Als vastgoedexpert helpen we organisaties om hun uitgangspunten en visie op duurzaam en circulair bouwen helder te krijgen en te vertalen in concrete, haalbare doelen en eisen. Daarmee leggen we een stevige basis om de circulaire ambities en dromen waar te maken.

Visionair

Van idee naar een Programma van Eisen en een heldere visie: dat is het vertrekpunt van een succesvol circulair project. We helpen als adviseur en verkenner organisaties met het opstellen van een strategisch (en duurzaam) huisvestingsplan, het ontwikkelen en vaststellen van een Programma van Eisen en een visie. Dat doen we altijd vanuit onze eigen visie op duurzaamheid en circulariteit en de overtuiging dat een circulair gebouw beter werkt voor mens, natuur en milieu. Samen met organisaties geven we antwoord op vragen als:

Waarom en hoe willen we circulair bouwen?

Wat is onze visie op circulair en duurzaam bouwen? Welke denkrichtingen en oplossingen passen bij ons? Wat is haalbaar en betaalbaar? We werken vanuit onze praktijkervaring met gerealiseerde of nu in uitvoering zijnde projecten zoals de nieuwbouw van Aeres Hogeschool in Almere, woonzorgcentrum Hoge Woerd Utrecht, WeenerXL en de herhuisvesting van projectontwikkelaar Synchroon in Utrecht.

Vernieuwer

Als projectmanager ondersteunen we organisaties op een innovatieve wijze bij de uitvoering van circulaire bouwplannen. We delen actief onze expertise, zijn sturend en zorgen voor verbinding van de ontwerpteamleden en partners, waardoor alle partijen gezamenlijk bewust keuzes kunnen maken. We zorgen ervoor dat valkuilen vermeden worden, organiseren en begeleiden de circulaire aanbesteding en het bouwproces om te laten zien wat wel kan binnen de gestelde kaders.

We zetten in op een duurzame relatie

Circulair en duurzaam bouwen is een intensief traject, waarbij alle partners gezamenlijk moeten optrekken. Juist daarom voelt HEVO zich bij deze projecten helemaal thuis. We zetten namelijk altijd in op een duurzame relatie met onze opdrachtgevers waarbij we vanuit onze kennis en ervaring meerwaarde geven aan proces én project. Hoe dat werkt, leggen we u graag uit. Alles wat we nu bouwen moet klaar zijn voor de toekomst. HEVO is intrinsiek gemotiveerd en voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de omgeving beter achter te laten dan wij deze hebben aangetroffen. We laten ons niet afremmen door beperkingen, maar denken in mogelijkheden. Dat begint altijd met de vraag: wat kan wel binnen de kaders? Vanuit deze positieve visie werken we aan creatieve oplossingen met een duurzame mindset om tot het ultieme doel te komen: gelukkige gebouwgebruikers in een circulair vormgegeven leefbare toekomst.

Ook interessant

In ons relatiemagazine 360° voorjaar 2021 is in de rubriek 'De cirkel rond' een artikel gepubliceerd over circulair bouwen: 'Circulair bouwen: hoe brengen we het op gang?'.

Bekijk dit magazine

Lees ook:

Meer weten over duurzaam en circulair bouwen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug