#

Nieuwbouw brandweerkazerne Urk

Lees meer
Locatie
Urk
Status
In ontwikkeling
Programma

Opstellen Programma van Eisen, selectie architect en adviseurs, begeleiding ontwerptraject en realisatiefase

Kenmerkend

Het realiseren van een toekomstbestendige brandweerkazerne voor brandweer Urk

Opdrachtgever
Gemeente Urk

Rol HEVO
Opstellen PvE, onderbouwing PvE voor de gemeenteraad, selectie architect en adviseurs, projectmanagement tijdens de ontwerpfase, projectmanagement en directievoering tijdens de realisatiefase, kostenmanagement

Architect
19 Het Atelier Architecten

Adviseur constructies
Pieters Bouwtechniek

Adviseur installaties
Adviesbureau Sijperda Hardy

De visie voor deze brandweer­kazerne gaat verder dan brandbestrijding; het wordt een toekomst¬≠gerichte en multifunctionele brandweerkazerne, waar veiligheid, innovatie en gemeenschap samenkomen.

De behoefte aan een nieuwe brandweerkazerne op Urk is de afgelopen jaren steeds nijpender geworden. Door de uitbreidingen van het dorp ligt de bestaande kazerne niet meer op de ideale locatie en zijn aanrijtijden langer geworden. Daarnaast voldoet het huidige onderkomen niet meer aan de huidige (technische en arbo-)eisen en zijn het huidige gebouw en terrein te klein om alle functies van brandweer Urk goed te kunnen huisvesten.  

Veiligheidsregio Flevoland en gemeente Urk zijn zelf gestart met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe brandweerkazerne. Omdat de gemeenteraad er zeker van wilde zijn dat er een toekomstgerichte en multifunctionele brandweerkazerne ontwikkeld zou worden (het geld kan maar één keer uitgegeven worden), heeft de gemeente ons om advies gevraagd. 

HEVO - AI brandweerkazerne Urk

Definitiefase

Samen met de gemeente, de Veiligheidsregio en een vertegenwoordiging van de vrijwilligers is een Programma van Eisen en Wensen (1.281 m² bvo) opgesteld voor een nieuwe brandweerkazerne. Belangrijke randvoorwaarden voor de nieuwe brandweerkazerne zijn: energieneutraal (ENG) en toekomstgericht. Op basis van dit PvE heeft de gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld om de volgende fase te starten.

Ontwerpfase

Eind 2021 hebben wij in opdracht van de gemeente de selectiefase voor de architect en de adviseurs afgerond en is het ontwerpteam gestart met de ontwerpfase. Eind 2022 is de Definitief Ontwerp-fase  afgerond en is gestart met de Technisch Ontwerp-fase. Wij fungeren in dit traject als projectmanager t/m de uitvoering en als kostenmanager. Ondanks de extreme prijsstijgingen zoeken we met het ontwerpteam naar mogelijkheden om de kazerne zo duurzaam mogelijk te maken, waarbij circulaire principes een belangrijke rol spelen. Dit heeft ertoe geleid dat de remise ontworpen is met een houten constructie. In de remise staan onder andere een tankautospuit, een waterwagen, een haakarmvoertuig en divers ander materieel. Tevens staan er meerdere kledingrekken waar de uitrukkleding, laarzen en helmen voor brandwachten, chauffeur en bevelvoerder te vinden zijn.

Nieuwbouw

Op de begane grond liggen de hoofdentree en de zogenoemde uitrukingang. Daarnaast zijn hier de geslotener ondersteunende functies gesitueerd, zoals de omkleedruimten, de werkplaatsen, de briefingruimte, de commandopost, sanitaire ruimten en twee flexibele ruimten die in de toekomst kunnen worden ingericht als slaapvertrekken.
Op de verdiepingen liggen de kantoren, de instructieruimten, de sportruimte en - heel belangrijk voor de brandweerlieden - de kantine annex ontmoetingsruimte. Die laatste wordt gebruikt voor cursusbijeenkomsten, maar is ook van belang om de emotionele opgedane indrukken als team te verwerken, legt het architectenbureau uit.

Toegevoegde waarde HEVO

  • Toetsen eisen en wensen gebruikers. 
  • Opstellen PvE, inclusief onderbouwing voor gemeenteraad.
  • Begeleiding in keuze bouworganisatievorm.
  • Begeleiding architectenselectie en selectie overige adviseurs.
  • Begeleiding ontwerpfase, onder andere sturing op budget, risico’s, planning, informatie en organisatie.
  • Kostenmanagement.

Ook interessant

HEVO - AI brandweerkazerne Urk

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug