#

Brandweerkazerne
Beek

Lees meer
Locatie
Beek
Status
Gereed
Programma

Design & Build-contract conform de UAV-GC

Kenmerkend

Snelheid, samenwerking en toewijding zijn voelbaar in de brandweerkazerne

Opdrachtgever
Gemeente Beek  Locatie Beek (L)

Rol(len) HEVO
Programma van Eisen, aanbestedingsbegeleiding Design & Build, contractmanagement, kwaliteitscontrole

Stichtingskosten (exclusief btw)
€ 1.750.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 750 m²

Ingebruikname
December 2013

Bijzonderheden
Design & Build-contract conform UAV-GC 2005 

Architect
Kuin & Kuin Architecten 's-Hertogenbosch

Ontwikkelende aannemer
Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Son

Uitgangspunten waren functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de brandweerkazerne.

De Brandweerkazerne Beek levert onder het motto ‘Uw veiligheid voorop’ een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze regio. In het kader van de optimalisatie van de repressieve brandweerzorg is besloten tot de realisatie van een dag bezette beroepskazerne in de gemeente Beek.

garderobe_brandweerkazerne_beek.jpg

Design & Build conform UAV-GC

Voor de kazerne zijn diverse varianten onderzocht en uiteindelijk is besloten tot nieuwbouw van een kazerne op de hoek van de Prins Mauritslaan en de Kennedylaan in Beek. Vanwege het strikte budget en de tijdsdruk voor ingebruikname is gekozen voor een Design & Build-projectorganisatie conform de UAV-GC. Dit houdt in dat ontwerp en uitvoering in één geïntegreerde opdracht zijn aanbesteed via een niet-openbare selectieprocedure met voorselectie. Het verder uitwerken van het ingediende Voorontwerp tot en met het Technisch Ontwerp en vervolgens het daadwerkelijk realiseren van het project ligt bij dezelfde partij.

Systems engineering

HEVO heeft het digitale Programma van Eisen voor de brandweerkazerne opgesteld, gericht op het principe van Systems Engineering, zodat tijdens de rest van het project de toetsing en monitoring van ontwerp en uitvoering op gestructureerde wijze kunnen plaatsvinden. HEVO heeft daarnaast het aanbestedingstraject voor de Design & Build-opdracht begeleid en na opdrachtverstrekking namens de opdrachtgever het contractmanagement en de kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Het Groene Net

De kazerne is aangesloten op Het Groene Net, een duurzaam netwerk dat restwarmte van fabrieken uit de omgeving levert. In combinatie met een op zonne-energie aangedreven installatie, wordt een aanzienlijke CO2-reductie behaald. Door het gebouw extra te isoleren, slim te oriënteren en optimaal gebruik te maken van de duurzame energievoorziening, scoort het gebouw erg goed in de EPC- en GPR-berekeningen.

Effectief ruimtegebruik

De kazerne is op de hoek van een drukke kruising gesitueerd en is naar twee zijden georiënteerd. Materialisatie en vormgeving zorgen voor een monolithisch gebouw met een expressieve, solide, doch sobere uitstraling. De interne routing is vooral functioneel benaderd en afgestemd op een optimale uitruksnelheid door korte afstanden tussen de uitrukgerelateerde ruimten. Ook bij terugkomst is de routing van de kazerne optimaal om weer zo snel mogelijk paraat te staan. De kazerne biedt onder andere ruimte aan drie stallingplaatsen voor voertuigen, kantoorruimten voor de dagbezetting en uitruk gerelateerde ruimten. Op het achterterrein zijn onder meer een gecombineerde oefen- en wasplaats en parkeerplaatsen gesitueerd.

Ook interessant

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug