Aan de hand van dit stappenplan beschrijven wij de mogelijkheden om de kern­vraag te beantwoorden en financiële ruimte te vinden in de vastgoed­portefeuille.

De kernvragen die we kunnen stellen zijn: welke gevolgen heeft het voorgaande voor het maatschappelijk vastgoed? Of omgekeerd: op welke manier kan de herstructurering van de vastgoedportefeuille bijdragen aan het oplossen van de financiële tekorten? Voor welke kerntaken is huisvesting nodig en welke eigendomsverhoudingen horen daarbij? Wie heeft zeggenschap over het vastgoed en over welke termijn?
 

Aanvragen whitepaper Stappenplan portefeuillesturing gemeentelijk vastgoed

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten over dit stappenplan?

Neem dan contact op met:

Bel me terug