Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed

De overheid stelt meer eisen aan zowel het bestaande als nieuwe vastgoed in Nederland om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (inmiddels vastgelegd in de Klimaatwet 2019) te kunnen halen.

In deze stap naar duurzame huisvesting dienen gemeenten als voorbeeld voor andere organisaties in de publieke en private sectoren. De overheid heeft onder andere de ambitie gesteld dat al het gemeentelijk kantoorvastgoed in Nederland in 2050 maximaal 50 kWh per m² verbruikt.

Verduurzamen bestaand vastgoed

Wat betekent de Klimaatwet voor de bestaande vastgoedportefeuille? Welke stappen moeten gemeenten zetten om te voldoen aan de gestelde eisen? Waar kunnen ze het best mee beginnen? 
De belangrijkste eerste stap is om een inventarisatie te maken van de eisen waaraan het bestaande vastgoed dient te voldoen en van het bestaande vastgoed, inclusief de duurzaamheidsambities van de organisatie. De doelstellingen voor 2030 en 2050 zijn vrij abstract, de vertaling naar concrete maatregelen in de vastgoedportefeuille van individuele organisaties is vaak lastig. Organisaties komen vaak bij ons met specifieke vragen, zoals: hoe kan ik voldoen aan de gestelde label C-eis in 2023? Of: hoe kom ik op het pad van de CO2-reductie van 49% en 95% in 2030 respectievelijk 2050? Het is echter belangrijk om eerst te kijken naar de totale portefeuille om te beoordelen of die nog past bij de vraag en ambities voordat investeringen worden gedaan die achteraf niet nodig blijken te zijn. Een strategische aanpak gericht op de lange termijn is essentieel om daarna praktisch invulling te geven aan de ambities van de organisatie.

Niet alleen bouwkundig

Een gezonde kantooromgeving wordt steeds belangrijker. Voor het kantoorvastgoed van de organisatie is het dan ook van belang om niet alleen naar de bouwkundige kwaliteit te kijken maar ook naar de kwaliteit van de werkomgeving. Past die nog bij de behoeftes van de gebruikers? Is er voldoende gekeken naar hybride werken? Kan een deel van de werkvloer op een andere manier worden ingevuld? Waar zijn slimme oplossingen voor medegebruik en waar is multifunctionele inzetbaarheid van ruimten toepasselijk? Welke variatie in werkplekvormen sluit goed aan bij het toekomstig gebruik?

Slimme keuzes

De vraag is groter dan alleen het gemeentelijk kantoorvastgoed. Bij kantoorvastgoed valt echter veel winst te behalen, zoals efficiënter ruimtegebruik of de overstap naar een andere (meer hybride) manier van werken. Met de omschakeling van een traditionelere werkomgeving naar een flexibel werkplekconcept kan vaak tot wel 30% ruimte worden bespaard. De ruimten of locaties die daardoor beschikbaar komen kunnen aan andere partijen worden verhuurd. Dit verbetert de samenwerking en interactie tussen de partijen en zorgt gelijktijdig voor extra inkomsten voor de gemeente. Deze inkomsten kunnen worden ingezet om ander gemeentelijk vastgoed als sportlocaties te verduurzamen. Het financiële hefboomeffect is daarmee erg interessant. Door slimme keuzes te maken, ontstaat ruimte om duurzame initiatieven door te voeren die ten goede komen aan de gemeente in zijn totaal. Efficiënt ruimtegebruik is een belangrijke stap op weg naar een duurzame vastgoedportefeuille. Uiteraard vormen technische ingrepen de andere belangrijke stap. Naast de voor de hand liggende maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en direct effect hebben, dient men ook strategische keuzes te maken om een duurzame vastgoedportefeuille op de lange termijn te creëren.

Slim Plan van Aanpak

HEVO biedt u als gemeente een pragmatisch en doelgericht Plan van Aanpak om de klimaat­doelstellingen te halen en de benodigde stappen te realiseren. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze collega’s die het Plan van Aanpak graag verder aan u toelichten.

Oppervlaktescan

Met de oppervlaktescan van HEVO kunt u controleren of uw kantoorvastgoed potentie heeft om efficiënter en gebruikersvriendelijker ingericht te worden, zodat op korte termijn investeringskosten en op lange termijn onderhoudskosten bespaard kunnen worden. Deze scan is speciaal ontwikkeld voor eigenaren en facilitair managers van gemeentelijk kantoorvastgoed. Wilt u de oppervlaktescan kosteloos en vrijblijvend ontvangen? Stuur een e-mail naar kim.vermeulen@hevo.nl

Ook interessant

Meer weten over het verduurzamen van gemeentelijk kantoorvastgoed?

Neem dan contact op met:

Bel me terug