Accommodatie onderzoek

Onze samenleving verandert snel. Dat geldt ook voor de wijze waarop we omgaan met leren, sport, bewegen, vrije tijd en recreëren. De behoeften van mensen zijn continu in beweging. De trend is dat ze steeds vaker op zoek gaan naar een omgeving waar ze iets kunnen halen wat op dat moment bij hen past en minder naar een lidmaatschap of verbondenheid voor het leven. De behoefte aan maatschappelijke voorzieningen blijft zeker aanwezig maar het karakter ervan verandert. Ook hebben voorzieningen voor de culturele en creatieve sector toenemende aandacht van gemeenten. Deze transitie is een kans! Met een accommodatieonderzoek krijgt u zicht op de mogelijkheden.

Accommodaties in de toekomst

HEVO krijgt steeds meer vragen om accommodatieplannen in verband met het samenvoegen van accommodaties van meerdere wijken/dorpen/kernen. Daarbij is behoefte aan een visie die antwoord geeft op de vraag aan welke activiteiten en voorzieningen er behoefte is en welke accommodaties daarvoor nodig zijn. In een accommodatieplan brengen we in beeld wat het aanbod van de accommodaties is en hoe de behoeften zo doelmatig mogelijk kunnen worden gehuisvest. Doelstelling is toekomstbestendige, maar ook kwalitatieve en betaalbare accommodaties te realiseren met een hoge bezettingsgraad. 

Het toekomstbestendige karakter moet aansluiten bij de flexibiliteit van de accommodatie, zodat deze geschikt is voor de huidige maar ook de toekomstige activiteiten en voorzieningen. HEVO heeft veel ervaring met het in beeld brengen van de behoeften aan accommodaties, het opstellen van een huisvestingsvisie en het realiseren van multifunctionele accommodaties. Een belangrijk element is de verwachte bevolkingsontwikkeling aangezien de samenstelling van de bevolking leidt tot andere activiteiten en voorzieningen waarvoor andere accommodaties nodig zijn.

De strategische uitgangspunten om een optimale balans te vinden tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed kunnen desgewenst vastgelegd worden in een strategisch vastgoedplan.
Met een accommodatieonderzoek krijgt u inzicht in de mogelijkheden van uw huidige accommodaties en brengen wij ook de kansen van nieuwe, eventueel multifunctionele accommodaties in kaart.

Ook interessant

Meer weten over wat een accommodatie­onderzoek voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug