Menu

MFA herbergt onderwijs, gymzaal, buurthuis en peuterspeelzaal

Praktijkonderwijs IJsselcollege Capelle aan den IJssel

De afdeling voor praktijkonderwijs (PRO) van het IJsselcollege was gehuisvest in een voormalige basisschool die in een zeer slechte staat van onderhoud verkeerde en functioneel ongeschikt was voor het praktijkonderwijs. Daarnaast had PRO met een groeiend aantal aanmeldingen te maken en de verwachting was dat dit zou doorzetten. Tot slot waren er plannen van derden voor een grootschalige ontwikkeling van stedelijke functies en woningbouw in de directe nabijheid van de bestaande locatie. De gemeente Capelle aan den IJssel wilde actief meedenken aan oplossingen voor de huisvestingsproblemen en heeft hiervoor budgetten gereserveerd.

Opdrachtgever
IJsselcollege Capelle aan den IJssel

Stichtingskosten exclusief btw
€ 5.400.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.360 m²

Ingebruikname
Mei 2010

GPR-score
7,8

Architect
Topos Architecten Waddinxveen

In de definitiefase zijn wij, samen met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers, aan de slag gegaan om een Programma van Eisen op te stellen dat past bij de multifunctionele accommodatie. Hierna hebben wij de opdrachtgever begeleid bij de selectie van het ontwerpteam en adviseerden wij bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende gebruikers.

De ambities qua duurzaamheid lagen hoog; de compacte school maakt optimaal gebruik van licht en frisse lucht en het technisch Programma van Eisen stelde hoge eisen aan isolatie en onderhoudsarm materiaalgebruik. Door het projectmanagement risicodragend uit te voeren hebben wij resultaatgaranties gegeven op kwaliteit, planning en budget. Het schoolbestuur behield daarmee maximale invloed maar wij waren verantwoordelijk voor het eindresultaat.

In het gebouw van het praktijkonderwijs wordt rondom een centrale aula op twee verdiepingen lesgegeven. In het gebouw zijn een gymzaal, een buurthuis en een peuterspeelzaal ondergebracht. Een professionele omgeving om leerlingen op te leiden. De hoofdvorm voorkomt energieverlies en zorgt voor geborgenheid in de centrale hal.

Op een van de wanden van de hal is een grote afbeelding aangebracht die samen met een ronde lockerwand en een open hoofdtrap sfeer geven aan deze ruimte. In het gebouw zijn materialen toegepast die een gunstige exploitatie mogelijk maken.

Het project Praktijkonderwijs IJsselcollege Capelle aan den IJssel is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Peter Huys

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Peter Huys, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's