#

Nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege Deurne

Lees meer
Locatie
Deurne
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw twee scholen onder één dak op onderwijscampus

Kenmerkend

Als de functie of bezetting van het gebouw in de toekomst verandert, kan het interieur flexibel mee veranderen en naar behoefte groeien of krimpen

Opdrachtgever
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Rol HEVO
Programma van Eisen, architecten- en adviseursselectie, projectmanagement, bouwkostenmanagement, contractmanagement, advies tijdelijke huisvesting & sloop, advies masterplan terrein

Start bouw
Oktober 2022

Oplevering
Januari 2024

Architect
RoosRos Architecten

Adviseur installaties
De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs

Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs B.V. 

Adviseur bouwfysica
LBP Sight B.V.

Bouwkundig aannemer
Moeskops’ Bouwbedrijf B.V.

E-installateur
Nikkelen Electrotechniek B.V.

W-installateur
Gebr. Janssen Beugen

Op de onderwijscampus functioneert elke school zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft, met een veilige leeromgeving voor de leerlingen.

IVO-Deurne (Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne) heeft in totaal vier scholen op de onderwijscampus. Het Alfrinkcollege en het Sprongcollege, twee van deze vier scholen, voldeden niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Voor deze scholen is in één nieuw gebouw gerealiseerd, dat sinds begin 2024 in gebruik is.

Het Alfrinkcollege is een school voor 555 mavoleerlingen (gemengde en theoretische leerweg) en het Sprongcollege is een school voor praktijk­onderwijs met 105 leerlingen. Daarnaast is een deel gereserveerd voor circa 75 docenten en de staf.

De nieuwbouw is samen met de twee scholen, de staf en het school­bestuur (Ons Middelbaar Onderwijs) gerealiseerd.

HEVO Alfrinkcollege - Sprongcollege Deurne
Fotografie: Philip Driessen

Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Vanaf de definitiefase hebben wij het projectmanagement en het bouwkosten­management van deze nieuwbouw verzorgd. Tevens hebben wij IVOD ondersteund bij de puzzel om te komen tot geschikte tijdelijke huisvesting en de ontwikkeling van een masterplan voor het campusterrein.

Het was bijzonder om te zien hoe de leerlingen van het praktijkonderwijs met groot enthousiasme een bijdrage hebben kunnen leveren aan het gedeeltelijk slopen van de bestaande praktijkschool om plaats te maken voor de nieuwbouw. 

Locatie nieuwbouw

De bestaande campus had meerdere geschikte locaties voor het nieuwe gebouw. Gekozen is om de nieuwbouw te realiseren op de noordwestelijke hoek van het IVOD-terrein. Goed zichtbaar, aan bestaand groen en logisch passend in de aanwezige structuur van de campus; het gebouw heeft zich in de structuur gevoegd van de andere gebouwen die een ring vormen rondom de sportvelden. Tegelijkertijd heeft het een prominente en fraaie plek aan het parkje van de Burgemeester Roefslaan.

Bovendien is nagedacht over de fasering van de sloop van de bestaande panden en het bouwen van de nieuwbouw. Het schoolgebouw heeft een functionele, flexibele inrichting die de verschillende gebruikers faciliteert, en ook de buitenruimten op de campus zijn op een logische manier gesitueerd. 
Het gebouw is rondom gelijkwaardig, dus zonder voor- of achterkant. Iedere school heeft zijn eigen plein, binnen is het één gebouw. Wat overigens niet betekent dat alle leerlingen door elkaar lopen; iedere school is volledig zelfstandig.

Goed leerklimaat

Het schoolgebouw biedt een optimaal leerklimaat, mede dankzij de doordachte oriëntatie op zowel de zon als de omgeving. De aula, met uitzicht op de campus en diverse sportvelden, is naar het zuiden gericht, terwijl de klaslokalen op het noorden liggen met een rustgevend uitzicht op een klein park. De gekozen materialen en kleuren zijn niet alleen rustgevend, maar ook duurzaam en bestand tegen intensief gebruik.

Aanpasbaar en duurzaam

Het schoolgebouw is toekomstbestendig. Het kan eenvoudig aangepast worden aan veranderende functies of bezettingsgraden. Zo kan het interieur moeiteloos mee veranderen, uitbreiden of inkrimpen, al naar gelang de toekomstige behoeften.

Het nieuwe gebouw is bijna energieneutraal (BENG).

In het nieuws

30 september 2022, Weekblad voor Deurne: Eerste paal nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege in de grond

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2024, is in de rubriek 'Mijn plek' een artikel opgenomen over de nieuwbouw van IVO Deurne: Onderwijscampus Deurne: minder m2 school, meer rust

Filmpje Alfrinkcollege
Filmpje Sprongcollege
# # # #

Fotografie: Philip Driessen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug