#

Nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege Deurne

Lees meer
Locatie
Deurne
Status
Loopt
Programma

Nieuwbouw twee scholen onder één dak op onderwijscampus

Kenmerkend

Twee verschillende scholen in één gebouw; met grote betrokkenheid van gebruikers een creatieve oplossing voor tijdelijke huisvesting

Opdrachtgever
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Rol HEVO
Programma van Eisen, architecten- en adviseursselectie, projectmanagement, bouwkostenmanagement, contractmanagement, advies tijdelijke huisvesting & sloop, advies masterplan terrein

Start bouw
Oktober 2022

Architect
RoosRos Architecten

Adviseur installaties
De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs

Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs B.V. 

Adviseur bouwfysica
LBP Sight B.V.

Bouwkundig aannemer
Moeskops’ Bouwbedrijf B.V.

E-installateur
Nikkelen Electrotechniek B.V.

W-installateur
Gebr. Janssen Beugen

Op de onderwijscampus functioneert elke school zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft, met een veilige leeromgeving voor de leerlingen.

Met het Alfrinkcollege en het Sprongcollege heeft IVO-Deurne (Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne) twee scholen op de onderwijscampus van in totaal vier scholen die niet meer voldoen aan de eisen van modern onderwijs. 

Het Alfrinkcollege is een school voor 555 mavoleerlingen (gemengde en theoretische leerweg) en het Sprongcollege is een school voor praktijkonderwijs met 105 leerlingen. Daarnaast is een deel gereserveerd voor circa 75 docenten en de staf. Deze verschillende doelgroepen gaan voor het eerst samen in één nieuw gebouw.

Inmiddels zijn wij samen met de twee scholen, de staf en het schoolbestuur (Ons Middelbaar Onderwijs) alweer een aantal jaren onderweg om de realisatie van één nieuw onderwijsgebouw voor twee scholen te realiseren. 

HEVO AI voorzijde Alfrinkcollege

Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Vanaf de definitiefase hebben wij het projectmanagement en het bouwkostenmanagement van deze nieuwbouw verzorgd. Tevens hebben wij IVOD ondersteund bij de puzzel om te komen tot geschikte tijdelijke huisvesting en de ontwikkeling van een masterplan voor het campusterrein. Het is bijzonder om te zien hoe de leerlingen van het praktijkonderwijs met groot enthousiasme een bijdrage hebben kunnen leveren aan het gedeeltelijk slopen van de huidige praktijkschool om plaats te maken voor de nieuwbouw. 

Nadat de marktontwikkelingen in de eerste helft van 2022 tot de nodige vertraging hebben geleid, kunnen we inmiddels met trots aankondigen dat op 10 oktober 2022 de eerste paal de grond in gaat.

Onderstaande impressie geeft het nieuwe gebouw mooi weer. 

HEVO impressie nieuwbouw Alfrink Sprong Deurne.jpg
Impressie nieuwbouw

Er is voor gekozen om de nieuwbouw te realiseren op de noordwestelijke hoek van het IVOD-terrein. Het gebouw voegt zich zo in de structuur van de andere gebouwen die een ring rondom de sportvelden vormen. Tegelijkertijd krijgt het een prominente en fraaie plek aan het parkje van de Burgemeester Roefslaan. 

De nieuwbouw wordt een bijna energieneutraal gebouw (BENG).

In het nieuws

30 september 2022, Weekblad voor Deurne: Eerste paal nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege in de grond

Filmpje Alfrinkcollege
Filmpje Sprongcollege
# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug