Menu

Maximaal resultaat binnen beperkte financiele middelen

Brede School Boechorst Noordwijk

In de uitbreidingswijk Boechorst in Noordwijk is een Brede School gebouwd met twee achtklassige basisscholen, naschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, wijkvoorzieningen, zes schoolwoningen en dertien appartementen. Daarnaast wordt samengewerkt met de wijkvereniging en de voetbalvereniging.

Opdrachtgever
Gemeente Noordwijk

Rol HEVO
Projectmanagement, directievoering, advies beheerstichting

Stichtingskosten inclusief btw
€ 9.500.000,--, brede school € 7.400.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
5.576 m², brede school 4.213 m²

Ingebruikname
14 februari 2012

Architect
SVP Architectuur en Stedenbouw Amersfoort

Parallel

Wij hebben het projectmanagement en de directievoering verzorgd. In een parallel traject hebben wij geadviseerd bij de opzet voor de beheerstichting en zijn de randvoorwaarden voor de beheer- en huurovereenkomsten opgesteld. Door de beide trajecten te coördineren konden, waar nodig, direct in het ontwerp en de uitvoering technische specificaties worden bijgesteld.

TNO-plafond

De scholen maken, als een van de eerste nieuwbouwscholen, gebruik van het TNO-plafond, waardoor met beperkte financiële middelen de hoge comfortklasse voor luchtventilatie wordt behaald. Het gebouw is binnen de beschikbare financiële middelen gerealiseerd en met strakke regie op de ontwerp- en bouwtijd.

Mireille Uhlenbusch

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's