#

Basisschool St. Theresia Bilthoven

Lees meer
Locatie
Bilthoven
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw multifunctionele accommodatie met onder andere basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal

Kenmerkend

Duurzame MFA met gezond binnenklimaat

Opdrachtgever
Gemeente De Bilt

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwmanagement, huisvestingsadvies, integraal projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, Risicodragend Projectmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 5.200.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.000 m²

Ingebruikname
2009

Architect
Spring Architecten Rotterdam

Deze wijkschool is een actieve school.

De multifunctionele accommodatie in Bilthoven biedt ruimte aan basisschool St. Theresia, kinderopvang De Bilt, peuterspeelzaal Aagje en een gemeenschappelijke ruimte voor buurtactiviteiten. Het organische houten gebouw is gelegen in een bosrijke omgeving en daarom zeer passend afgewerkt met duurzaam WaxedWood® hout, dat als de bast van een boom de rondingen van het gebouw soepel volgt en harmonieert met de omgeving. 

# #

Wij verzorgden het projectmanagement van deze nieuwbouw en deden dat risicodragend. Wij stelden samen met de betrokken partijen een Programma van Eisen op en verzorgden de architectenselectie en de aanbesteding van de uitvoerende partijen. Om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen stelden wij ons bovendien garant voor de kwaliteit en het budget.

Onderwijsconcept

Binnen deze school is gekozen voor clusters van vier lokalen om op deze manier onderwijsteams te kunnen vormen en samenwerking te stimuleren. Deze vier lokalen zijn steeds gegroepeerd rondom een gezamenlijke ruimte, ter grootte van een lokaal, voor leerlingactiviteiten buiten de klas. Doordat de gemeenschappelijke ruimten direct aansluiten op de grote multifunctionele ruimte in het midden van de Brede School zijn er bijna geen gangen in de school.

Multifunctionaliteit

In het midden van de school bevindt zich de agora (de centrale ruimte). Een voorziening die door de bijdrage van de Stichting Parochiehuis een extra dimensie heeft gekregen. Deze ruimte bestaat uit een fors podium en een grote open ruimte. Het podium (dat ook als extra onderwijsruimte kan worden ingezet) staat ook in verbinding met het speellokaal (met spiegelwand). De Stichting Parochiehuis, Het Historisch Genootschap, de Theresiaschool en een dansgroep maken soms gelijktijdig, soms afzonderlijk en soms gezamenlijk gebruik van deze ruimten. Er is op deze wijze een grote mate van multifunctionaliteit gerealiseerd. De sportvoorziening is afzonderlijk in de avonduren te gebruiken; overdag is deze gewoon vanaf de centrale ruimte bereikbaar. Een complexe opgave met een ogenschijnlijk eenvoudig resultaat.

Functionaliteit en levensduur

De drie clusters die zich als vorm manifesteren zijn met een stalen draagstructuur geconstrueerd. Door het eenvoudig weghalen van wanden ontstaat er één grote opnieuw indeelbare ruimte van ongeveer 300 m². Vanwege deze draagstructuur kunnen geringe aanpassingen eenvoudig worden uitgevoerd.

In het kader van Frisse Scholen en duurzaam bouwen wordt gebalanceerd geventileerd met warmteterugwinning en is de school grotendeels voorzien van vloerverwarming. De organisatie van de school is zeer tevreden over het functioneren en het binnenklimaat in de school. Het hout aan de buitenkant is op een speciale manier behandeld met ‘was’, waardoor de gevel vuil- en waterafstotend is geworden.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug