DeSeizoenen Oploo

Locatie
Oploo
Status
Gereed
Programma

Strategisch vastgoedplan met investeringsplan

Kenmerkend

Zorgvastgoed afstemmen op behoeften bewoners

Opdrachtgever
DeSeizoenen

Rol HEVO
Strategisch vastgoedplan inclusief haalbaarheidsonderzoek, huisvestingsvisie, investeringsprogramma

Revitaliseren en herontwikkelen zorgvastgoed.

DeSeizoenen bestaat uit vijf woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en/of gedragsproblematiek in diverse delen van het land. De zorg en begeleiding vindt plaats vanuit de antroposofische identiteit. 

HEVO logo DeSeizoenen.png

Het vastgoed is veelal in het bezit van Vastgoed DeSeizoenen, de zorgorganisatie DeSeizoenen huurt de huisvesting. Met zorgorganisatie DeSeizoenen hebben wij een strategisch vastgoedplan ontwikkeld: een omvangrijk investeringsplan voor de komende jaren om de verouderde huisvesting te revitaliseren en herontwikkeling in te zetten die is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners van DeSeizoenen. Wij zijn door Vastgoed DeSeizoenen gevraagd het investeringsprogramma en de vastgoedexploitaties verder uit te werken naar financieel haalbare plannen met een heldere prioritering en planning. Dit moet de komende jaren leiden tot grootschalige bouwactiviteiten, wat balans gaat brengen in de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte van DeSeizoenen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug