Onderzoeken
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Locatie
Arnhem
Status
Gereed
Programma

Hoogwaardig onderzoek en advies, waaronder onderzoek marktbehoefte en advies aankoop objecten

Kenmerkend

Werken aan een toekomstbestendig en duurzaam zorgvastgoedbestand

Opdrachtgever
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Rol HEVO
Haalbaarheidsonderzoek, uitvoeren marktonderzoek

Ontwikkeling van een solide financiƫle businesscase.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) financiert, ontwikkelt en belegt veel in zorgvastgoed in opdracht van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers zoals verzekeraars en charitatieve instellingen. Als SAREF voornemens is om een zorgobject in belegging te nemen wenst zij uitgebreid advies over de kansen en risico’s alvorens zij overgaat tot aankoop. Wij voeren voor SAREF veel markt­onderzoeken uit, de adviezen leiden veelal tot aankoop van de objecten: intramurale zorgappartementen aan het Westhovenplein in Den Haag, Medisch Centrum Dudokpark in Hilversum of Campagne in Maastricht. 

Recent hebben wij een uitgebreid marktbehoefteonderzoek gedaan voor SAREF in Arnhem. Het betreft een nieuw te bouwen locatie waarop huisvesting komt voor Siza. Het gaat om 44 intramurale wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking, inclusief dagbesteding. Thema’s als de marktbehoefte, de concurrentieanalyse, de toekomstbestendigheid van het gebouw, huurprijzen en due diligence van de huurder worden onderzocht en beoordeeld. Alle bevindingen worden samengevat in een SWOT-analyse.

Dit heeft geleid tot de aankoop van het project, wat past in de strategie van SAREF om te investeren in inclusieve wijken waar mensen met en zonder zorgvraag samen wonen en werken.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug