15 januari 2020

In de wijk Goutum-Zuid wordt een modern woonzorgcentrum gerealiseerd voor 96 ouderen met een complexe zorgvraag. Noorderbreedte heeft het Apollo Healthcare Property Fund (Apollo) geselecteerd als investeerder voor het nieuwe woonzorg­centrum. Noorderbreedte zal na oplevering van de nieuwbouw huurder worden van het nieuwe gebouw en zich toeleggen op het leveren van zorg aan bewoners. HEVO heeft als adviseur voor Noorderbreedte opgetreden.

‘Dit is een bewuste keuze’, aldus Noorderbreedte-bestuurder Saskia van Opijnen. ‘Wij willen ons vooral concentreren op waar we goed in zijn en dat is leveren van complexe zorg aan kwetsbare ouderen. Daarom hebben wij gekozen voor een investeerder. Daarnaast streven wij naar een meer gedifferentieerde vastgoedportefeuille om financieel minder risico te lopen.’
Michel van Oostvoorn, manager bij het Apollo Healthcare Property Fund, is blij met de aanwinst.
‘Voor Apollo past de belegging in een woonzorgcentrum helemaal bij de groeiende vraag naar geschikte vormen voor wonen en zorg voor ouderen.’

Rol HEVO

HEVO heeft in opdracht van zorginstelling Noorderbreedte een proces ingericht zodat een passende belegger is gevonden voor de samenwerking, totstandkoming en financiering van de nieuwbouw van het woonzorgcomplex. Na een selectieprocedure is het Apollo Healthcare Property Fund als samenwerkingspartner geselecteerd. HEVO heeft tevens geadviseerd in de contractvorming tussen partijen inzake de koop-, huur- en financieringsovereenkomst.

Planontwikkeling

In een hechte samenwerking hebben Noorderbreedte, het Apollo Healthcare Property Fund en HEVO het woonzorgcomplex De Zuidlanden ontwikkeld. De nieuwe bewoners krijgen een eigen woon-/slaapstudio met eigen badkamer met gedeelde woon- en leeffaciliteiten. Bij de inrichting is rekening gehouden met maximale bewegingsvrijheid en veiligheid. Het concept sluit aan bij de ambitie om van iedere dag een waardevolle dag te maken in welzijn, welbevinden en de gezondheid van bewoners. De buitenzijde is volledig geïntegreerd in de woonwijk en ziet eruit als reguliere woningbouw. HEVO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw. In juli 2019 zijn omwonenden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. De omgevingsvergunning is in december 2019 ingediend. Naar verwachting kan de bouw in de zomer van 2020 starten en is de oplevering in 2021.

hevo_ondertekening_14012020.jpg
Ondertekening 14 januari 2020

Samenwerkingspartners

Noorderbreedte biedt persoonsgerichte, liefdevolle zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen zoals Korsakov-, gerontopsychiatrie- en Huntington-cliënten. Onze cliënten hebben complexe, intensieve zorg nodig. We zijn de specialist op dit gebied in Fryslân en met ruim 2.000 medewerkers een van de grotere zorgaanbieders in de regio. Noorderbreedte heeft 15 woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie.

Apollo Healthcare Property Fund is eind juni 2016 gelanceerd. Het fonds investeert in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorghuisvesting en faciliteiten die ten goede komen aan het welzijn van de bewoner en gebruiker. Het fonds richt zich op een drietal segmenten van de Nederlandse zorgmarkt: beschermd wonen, verpleegcomplexen en genees- en behandelcentra.

HEVO ontwikkelt woonzorgprojecten en voert het bouwmanagement van kwalitatief en toekomstgericht vastgoed voor de zorg dat realistisch en haalbaar is. Als adviseur en risicodragende partij is HEVO actief bij de voorbereiding en realisatie van projecten op het gebied van maatschappelijk vastgoed in heel Nederland. Met de ontwikkeling van de nieuwbouw in De Zuidlanden in Leeuwarden leveren we graag een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan geschikte huisvesting voor kwetsbare doelgroepen in de regio Leeuwarden.

Lees ook het HEVO actueel-bericht van 8 april 2019: 96 nieuwe zorgwoningen in Leeuwarden

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug