Wat … is het belangrijkste woord bij het (ver)bouwen of renoveren van een sportaccommodatie. De basis voor een succesvol project is namelijk precies weten wat je wilt. 

De vraag is eenvoudig, maar het antwoord kan uitermate complex zijn. Daarom is het zinvol om al in de initiatief- en definitiefase met een externe deskundige te sparren over kwaliteit, budget, tijd en duurzaamheid van het project. Brainstorm ook met verschillende betrokkenen en gebruikersgroepen. Dat werpt soms een heel ander licht op de zaak en vergroot het maatschappelijk draagvlak! Juist in deze fase is de invloed maximaal. Door die te benutten zet een gemeente de belangrijkste stap naar een beheersbaar project. Stap voor stap kan men in deze fase heel gedetailleerd de wensen, eisen en doelen vastleggen in een Programma van Eisen (PvE). Dat vormt een stevig fundament voor een goed bouwproject en een succesvol zwembad of sportgebouw.

In onze whitepaper 'De ideale accommodaties voor sportieve prestaties; procesmanagement van initiatief tot exploitatie' staan voorbeelden van gerealiseerde sportaccommodaties.
 

Aanvragen whitepaper
De ideale accommodaties
voor sportieve prestaties

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug