Onderhoudsmanagement

Onderhoud van vastgoed heeft vaak als belangrijkste doel het in stand houden van gebouwen en installaties. Als we ervan uitgaan dat een gebouw het operationele proces van een organisatie faciliteert, is het echter logischer om onderhoud te koppelen aan het operationele proces. Daarmee kan 10 tot 15% worden bespaard op onderhoudskosten.

Prioriteiten stellen

Een juiste prioritering in onderhoud levert reële kansen tot aanzienlijke besparingen op. Sommige gebouwen dienen in topconditie te blijven, voor andere is een redelijke staat van onderhoud voldoende. Voor bestuurders, maar ook voor onderhoudstechnici, blijft het lastig om keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen omdat zij vaak vanuit hun perspectief het geheel niet kunnen overzien.

Grip op onderhoudskosten

HEVO helpt haar opdrachtgevers om ambities te formuleren - de gewenste conditie van het vastgoed in relatie tot het operationele proces - en deze om te zetten in meetbare onderhoudsactiviteiten. Daarmee ontstaat grip op de kosten, vandaag én morgen. Onze dienstverlening op het gebied van onderhoud bestaat uit:

De vertaling van onderhoudsbeleid (meerjarenonderhoudsplan) wordt vastgelegd in een onderhoudsjaarplan. Hierin liggen concreet alle activiteiten vast waarvoor budget beschikbaar is. 

Ook interessant

Meer weten over onderhoudsĀ­management?

Neem dan contact op met:

Bel me terug