Strategisch onderhoudsmanagement

Vastgoed moet voldoen aan de eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid en milieu. Daarbij wilt u controle houden op de financiële aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen.

Met strategisch onderhoudsmanagement wordt de verbinding gelegd tussen de onderhoudsstrategie, de vastgoedstrategie en het primaire proces. Door deze goed op elkaar af te stemmen is het mogelijk de kosten voor het jaarlijks onderhoud van uw vastgoed te optimaliseren en reduceren. Met strategisch onderhoudsmanagement krijgt u inzicht, kunt u prioriteren en de juiste keuzes maken. 

De aanpak

Strategisch onderhoud is gericht op het handhaven (garanderen van de beschikbaarheid) en het verbeteren van de prestaties als energieverbruik van gebouwen en installaties tegen zo laag mogelijke kosten. In de aanpak naar onderhoudsmanagement doorlopen wij met u de volgende stappen:

  1. Vaststellen van uw visie op onderhoudsmanagement en de prestatie-eisen van gebouw- en installatieonderdelen. Hierbij is het van belang om een beeld te krijgen bij wat het effect (risico/impact) van uitval van deze onderdelen is op het primaire proces van de organisatie. Dit kader is de basis voor verdere aanpak en uitwerking van de verschillende onderdelen.
  2. Bepalen van de status van gebouw- en installatieonderdelen met behulp van een quickscan. Op basis van de NEN 2767 wordt de conditie van gebouw- en installatieonderdelen bepaald waarbij de gewenste en werkelijke staat worden vergeleken. Het resultaat van de quickscan vormt de basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsprognose.
  3. Met de gegevens uit de voorgaande stappen wordt een meerjarenonderhoudsprognose opgesteld voor de bouwkundige en installatietechnische onderhoudswerkzaamheden. Op deze wijze worden de onderhoudsbudgetten inzichtelijk over een periode van 15-20 jaar en kunnen jaarlijkse reserveringen worden gedaan voor onderhoud.

Verspilling voorkomen

Met het doorlopen van dit stappenplan heeft u een basis voor gestructureerd meerjarig onderhoud. Het biedt u de mogelijkheid uw beheerorganisatie in te richten en het onderhoud eventueel prestatiegericht uit te besteden. Door strategische doelen te koppelen aan onderhoudsprogramma’s worden onverwachte kosten voorkomen en is besparing mogelijk. Verspilling van middelen wordt hiermee voorkomen en het onderhoud draagt maximaal bij aan de organisatiedoelen.

Meer informatie

Ook interessant

Meer weten over strategisch onderhouds­management?

Neem dan contact op met:

Bel me terug