CO2MPAS

CO2MPAS is een tool van HEVO die inzicht geeft in de meest effectieve en efficiënte route naar verduurzaming. Het brengt de CO2-reductie van alle maatregelen (nieuwbouw, renovatie of verduurzaming) op portefeuilleniveau voor alle schoolgebouwen in beeld.

De tool toetst ook of de klimaatdoelstellingen (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050 en een gasloze gebouwenvoorraad) wordt behaald en wat er nodig is om bij te sturen. HEVO heeft deze tool ontwikkeld op basis van de kennis die we hebben opgedaan in onze rol bij de totstandkoming van de sectorale routekaarten PO, VO en mbo/HO.

Meten CO2-uitstoot onderwijsvastgoed

Met deze tool kunnen instellingen en gemeenten via een aantal verduurzamingsscenario’s hun scholen doorrekenen op energieverbruik, CO2-uitstoot en de benodigde financiële middelen.
Met HEVO CO2MPAS houdt u koers in het voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten. Deze tool geeft u laagdrempelig maar volledig inzicht in de impact van uw duurzaamheidsmaatregelen en is interessant voor zowel gehele gebouwportefeuilles (als Strategische en Integrale huisvestingsplannen) maar ook voor individuele objecten.

Overzichtelijk dashboard

Vanuit onze rol in de doorrekeningen van de sectorale routekaarten beheersen wij alle kennis, kengetallen, uitgangspunten en vaardigheden om u te ondersteunen bij het bereiken van en koers houden richting de klimaatdoelstellingen. Na het invullen van de tool door een van onze adviseurs ontstaat er een overzichtelijk dashboard met de meest belangrijke inzichten (zoals een tijdlijn met de CO2-uitstoot, investeringskosten en of de klimaatdoelstellingen behaald worden). Daarnaast zijn er mogelijkheden om te filteren op instellings- of stichtingsniveau. Voor de investeringskosten wordt vervolgens de verbinding gemaakt met de HEVO-kostenconfiguratoren.

HEVO CO2MPAS CO2reductie 2030 2050.jpg

Voordelen

Een van de grote voordelen van het gebruik van deze tool is dat, wanneer blijkt dat de beoogde ingrepen niet voldoende zijn om de vereiste CO2-reducties te behalen, er op eenvoudige wijze scenario’s gemaakt kunnen worden om te laten zien welke ingrepen vereist zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord wél te behalen. Een ander voordeel is dat het de financiële en meetbare duurzaamheidswaarde in beeld brengt. Met name dit laatste is in de praktijk vaak onmisbaar voor het creëren van draagvlak voor de beoogde maatregelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan, een SHP of een D-MJOP. 

CO2MPAS kan worden gebruikt aan de voorkant van het proces, bij het opstellen van de plannen, maar ook als ‘toetsingsinstrument’ aan de achterzijde van het proces.

Ook interessant

Meer weten over CO2MPAS?

Neem dan contact op met:

Bel me terug