Door duurzame huisvesting gaan de exploitatiekosten omlaag, waardoor meer financiƫle middelen beschikbaar zijn voor onderwijs Michiel Otto

Huisvestingslasten zijn voor veel roc's en mbo-instellingen een worsteling. Misschien ook voor u. Er zijn echter wel manieren om meer controle te krijgen over uw huisvestings­lasten. Door de bedrijfsvoering te optimaliseren kunnen de vierkante meters beter worden benut. En met ingrepen in de kwaliteit, kwantiteit en duurzaamheid van de huisvesting kunnen we de exploitatielasten reduceren. HEVO kan u daarbij helpen.

Door duurzame huisvesting gaan de exploitatiekosten omlaag, waardoor meer financiële middelen beschikbaar zijn voor onderwijs. Het verduurzamen van gebouwen en het ver­kleinen van de CO2-footprint is actueel en zelfs urgent sinds het na het Klimaatakkoord van Parijs ook in de Nederlandse Klimaatwet 2019 is vastgelegd. Kunt u hulp gebruiken om dit concreet vorm te geven?

De aanpak van HEVO is als een drietrapsraket
  1. Verbeterde benutting.
  2. Verlaagde exploitatielasten.
  3. Verduurzaamde gebouwkwaliteit.

Deze aanpak zorgt voor winst op korte termijn en ruimte voor investeringen in duurzaamheid op lange termijn. Met onze ervaring op dit vlak weten we hoe aandacht voor duurzaamheid in zowel het onderwijsaanbod als de bedrijfsvoering de prestaties kan verbeteren.

Groene Hart Leerpark
Alphen aan de Rijn

Demografische ontwikkelingen

De verandering van de vraag naar mbo wordt bepaald door demografische, sociale en technologische ontwikkelingen. Een afname in het aantal geboorten betekent een afname van het aantal leerlingen. Bovendien kiezen jongeren vaak na het vmbo voor de havo en vervolgens voor het hbo. Gelukkig wordt het vakmanschap in Nederland weer beter gewaardeerd. Ook het arbeidsmarktperspectief voor een deel van de mbo-jongeren wijzigt vanwege digitalisering en robotisering. Al met al staat het mbo goed op de kaart.

Veranderingen op de arbeidsmarkt beïnvloeden de eisen die bedrijven aan de startkwalificaties van werknemers stellen. Een andere invulling van het onderwijs en de toenemende samenwerking met het bedrijfsleven noodzaakt mbo-instellingen strategisch om te gaan met hun vastgoed. Deze ontwikkelingen kan HEVO voor u inzichtelijk maken. Graag werken met u samen aan de juiste toekomstscenario’s voor thema’s als ‘flexibel en adaptief onderwijs’, ‘leven lang ontwikkelen’, ‘blended learning’, ‘macrodoelmatigheid’ etc. Met deze scenario’s maken we vervolgens de juiste strategische keuzes voor uw duurzame en financieel verantwoorde vastgoedportefeuille.

De belangrijkste diensten voor beroepsonderwijs:

Verder lezen?

Meer weten over beroepsonderwijs?

Neem dan contact op met:

Bel me terug