Ruimtebehoeftetools Onderwijs

Met de ruimtebehoeftetools van HEVO voor respectievelijk het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen gemeenten en schoolbesturen op basis van hun leerlingenaantallen het vereiste aantal vierkante meters berekenen. Deze informatie is nodig bij verbouw- of nieuwbouwplannen.

Beschikbare tools

  • Tool HEVO: ruimtebehoefte basisonderwijs (BAO) 2020-2035
  • Tool HEVO: ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs (SBO) 2020-2035
  • Tool HEVO: ruimtebehoefte speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO-VSO) 2020-2035

De tools zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren en locatie- of facilitair managers van onderwijsinstellingen en beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting van gemeenten.

De ruimtebehoeftetools zijn door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde ruimtebehoeftetools.

Meer informatie

  • Praktische tool om weloverwogen te kiezen voor nieuwbouw of renovatie.
  • Praktische tools (kostenconfiguratoren) om inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een schoolgebouw in PO, VO en (V)SO op basis van de normvergoeding.
  • Klik hier voor meer informatie over onderwijs.

Ook interessant

Meer weten over de ruimtebehoeftetools onderwijs?

Neem dan contact op met:

Bel me terug