Menu

Oude fabriek krijgt een educatieve functie

Herbestemming monument Greswarenfabriek Beesel via Risicodragend Projectmanagement

Na deze grootschalige renovatie beschikt SOML weer over een toekomstbestendig gebouw waar haar gewijzigde onderwijsvisie goed tot zijn recht komt.

Na een uitgebreide studie ‘Haalbaarheid Greswarenfabriek’ voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg is het vertrouwen in HEVO bevestigd met een prachtige Risicodragend Projectmanagement-overeenkomst. In de zelfstandige gemeente (Beesel) gaan we de fabriek, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, herbestemmen naar vmbo-school BC Broekhin met diverse andere functies die in de vorm van een partnership met maatschappelijke partijen worden vormgegeven, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding. Een uniek project waar we bijzonder trots op zijn.

Augustus 2019
Maart 2019
November 2018
September 2018

De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg en tegelijkertijd de grootste. De gemeente Beesel heeft in mei 2014 de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

De gemeente Beesel is met Rendiz, een maatschappelijke onderneming die zich richt op dagbesteding en activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking, en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gaan samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting en maatschappelijke activiteiten. Op deze wijze blijft de Greswarenfabriek behouden en krijgt deze een nieuwe functie.

SOML heeft haar onderwijsvisie gewijzigd en zal na een grootschalige restauratie haar intrek nemen in de Greswarenfabriek. SOML wil zich richten op ‘een contextrijke leeromgeving’. Dit komt erop neer dat leerlingen meer onderwijs volgen in het bedrijfsleven. De consequentie is dat de huidige schoolgebouwen in Roermond, Swalmen en Reuver niet meer voldoen.

Wij redeneren vanuit onze onderwijskundige expertise en HEVO vanuit haar huisvestingsexpertise. Dat heeft echt meerwaarde.

— Paul Slegers, lid College van Bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Na de restauratie van de Greswarenfabriek beschikt SOML over een gebouw met meer grote ruimten, die ze op maat kan inzetten naar gelang het onderwijs dat verlangt. Een toekomstbestendig gebouw waar de gewijzigde onderwijsvisie goed tot haar recht komt.

Op dit moment is de restauratie van de Greswarenfabriek in volle gang. Stukje bij beetje komt het ooit vervallen en verlaten pand weer tot leven. De pannen op het dak zijn inmiddels verwijderd en een groot gedeelte van de dakspanten is inmiddels gerestaureerd of vervangen. Door het open dak, waarvan de constructie nog altijd te zien is, is goed te zien hoeveel werk er al is verricht. En hoeveel er nog moet gebeuren…

Door Risicodragend Projectmanagement heb ik wel de lusten maar niet de lasten van de ontwikkeling van onze nieuwe locatie. Ik heb in één keer een school besteld en word daarbij ontzorgd.

— Paul Slegers, lid College van Bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Voor meer beelden van de situatie in november 2017, zie deze link.

In de media

Artikel over de eerste handeling in de Greswarenfabriek op woensdag 9 mei 2018: ‘School in Reuver is uniek voor Limburg en Nederland, symbolisch startschot bouw BC Broekhin in oude fabriek'.

Download artikel

In oktober 2018 is het artikel ‘Industrieel monument biedt onderdak aan onderwijs van de toekomst’ gepubliceerd in Schooldomein.

Download artikel

In de gastbijdrage 'Investeren in de toekomst' van Elsevier (september 2019) is een artikel gepubliceerd met de titel 'Oude, vervallen fabriek wordt bruisend, innovatief onderwijscentrum'.

Download artikel

Update vanaf de bouwplaats

Hieronder enkele foto's van de situatie per februari 2019. Foto's: Jan van Dalen Fotografie

Foto's: Jan van Dalen Fotografie

Update september 2019

Arthur van Kempen

Heeft u vragen over dit project?

Neem contact op met Arthur van Kempen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's