#

Grootschalige renovatie Vondelschool Bussum

Lees meer
Locatie
Bussum
Status
In ontwikkeling
Programma

Renovatie en uitbreiding monumentaal pand Vondelschool Bussum

Kenmerkend

Authentieke uitstraling behouden

Opdrachtgever
Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs ‘t Gooi (Stichting ABBG)

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Foto header: Bob Awick

Hergebruik van waardevol gemeentelijk monument.

De grootschalige renovatie van het karakteristieke monumentale gebouw uit 1905 is nodig omdat het bestaande gebouw niet meer voldoet aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, maar wel gewaardeerd wordt vanwege de authentieke uitstraling. Naast de renovatie wordt extra ruimte gecreëerd vanwege het groeiende leerlingenaantal. De renovatie is noodzakelijk om de school te kunnen moderniseren, kwalitatief op orde te brengen en te verduurzamen.

Wij voeren de renovatie uit middels Risicodragend projectmanagement, waarbij Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs ‘t Gooi (Stichting ABBG) zekerheid op prijs, planning én kwaliteit krijgt maar zeker ook invloed houdt op het proces.

De Vondelschool is een basisschool voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. In een veilige, stimulerende leeromgeving richt de Vondelschool zich op een brede ontwikkeling van de kinderen, om ze te laten ontdekken wie ze zijn.

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug