Menu

Toekomst nationaal monument veilig stellen

Nationaal Monument Kamp Vught

Het Nationaal Monument Kamp Vught (NMKV) bevindt zich op een klein gedeelte van het voormalige Kamp Vught dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst deed als doorgangskamp. De Stichting Nationaal Monument Kamp Vught heeft tot doel om ervoor te zorgen dat het monument kan blijven voortbestaan. Om met de beschikbare middelen te kunnen voorzien in het onderhoud van de gebouwen en het terrein, is het noodzakelijk om keuzes te maken.

Opdrachtgever
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught

Rol HEVO
Strategisch onderhoudsmanagement

Looptijd opdracht
2012-heden

Strategische doelen

Samen met de stichting hebben wij, aan de hand van het Onderhoudskompas, gekeken waar de prioriteiten en accenten liggen die van belang zijn om het primaire proces van het NMKV te laten voortduren. Deze accenten zijn verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen. In 2012 zijn wij gestart met een inventarisatie van de gebouwen en het terrein van het NMKV en een bepaling van de actuele conditie volgens NEN 2767.

Inzicht in kwaliteit

Door het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen is de mogelijkheid ontstaan om ook voor de komende jaren inzicht te krijgen in de budgetten die benodigd zijn voor het uitvoeren van preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden, en om te kunnen reserveren voor toekomstige vervangingen. Vanaf eind 2014 ondersteunen wij ook in het operationeel technisch beheer. De planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn in de markt gezet en de controle is getoetst op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Jean-Marc Vloemans

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met Jean-Marc Vloemans, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's