Menu

Inzicht in condities van gebouwen en onderhoudskosten

Volkswagen PON Financial Services Real Estate

Volkswagen PON Financial Services Real Estate (VWPFSRE) is eigenaar van elf panden. Dit zijn garagebedrijven met bijbehorende kantoren, verdeeld over vijf locaties. Met betrekking tot het inrichten van het vastgoedmanagement was VWPFSRE voor deze panden op zoek naar een partij die invulling kon geven aan het technisch beheer van deze locaties.

Opdrachtgever
Volkswagen PON Financial Services Real Estate

Rol HEVO
Meerjarenonderhoudsplannen, gebouwscan, operationeel technisch beheer, controle onderhoudswerkzaamheden, financieel beheer onderhoud, advies onderhoud

Brutovloeroppervlak (bvo)
37.000 m²

Looptijd opdracht
2013-heden

In 2013 zijn wij gestart met de inventarisatie van de gebouwen en de bijbehorende terreinen en het bepalen van de actuele conditie. Hierdoor hebben wij de bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) aangepast aan de heersende situatie en de vastgestelde demarcatie. Voor het technisch beheer is een Service Level Agreement (SLA) opgesteld. Samen met de opdrachtgever hebben wij gekeken waar de prioriteiten en accenten liggen die van belang zijn om het primaire proces van de organisatie te optimaliseren.

Wij ondersteunen VWPFSRE met het operationeel technisch beheer voor het verhuurdersdeel. Daarvoor worden er jaarlijks inspecties uitgevoerd, die ook tot doel hebben het controleren van de onderhoudswerkzaamheden die door de huurder moeten worden verzorgd. Daarnaast zetten wij onder meer de planmatige onderhoudswerkzaamheden in de markt en wordt de controle op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden getoetst. De jaarlijkse budgetten voor onderhoud worden - waar nodig - bijgesteld en wij geven advies in het kader van onderhoud en instandhouding van de gebouwen en het terrein.

Jean-Marc Vloemans

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Jean-Marc Vloemans, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's