#

Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag

Lees meer
Locatie
Den Haag
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw school en bestaande monumentale villa gerenoveerd

Kenmerkend

Onderwijs voor de toekomst in een rijksmonument gecombineerd met nieuwbouw

Opdrachtgever
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Rollen HEVO
Risicodragend Projectmanagement, exploitatieanalyse, aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwkostenmanagement, contractmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 6.663 m²

Stichtingskosten
€ 10,3 miljoen (inclusief btw)

Start ontwerp
September 2015

Oplevering
November 2018

Architect
atelier PRO Den Haag

Bouwkundig aannemer
Blanksma Bouw Alpen aan den Rijn

Installateur
BRI Wateringen

We zijn een kleine, zelfstandige school met 800 leerlingen zonder interne huisvestingsexpert. Ook kunnen we het financiële risico van nieuwbouw niet zomaar opvangen. Risicodragend Projectmanagement door huisvestingsexpert HEVO ontzorgt ons. Mathieu Arnouts, rector

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, is er voor het VCL een nieuwe school gebouwd en is de bestaande monumentale villa gerenoveerd. Wij hebben dit project risicodragend (RPM) begeleid.

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum heeft een rijke en zeer gewaardeerde traditie die nauw verweven is met de locatie nabij het Van Stolkpark. De nieuwbouw en de renovatie moesten recht doen aan deze rijke traditie, waarbij de villa (een rijksmonument) als hart van de school behouden moest blijven. Extra uitdaging was dat de nieuwbouw op de bestaande locatie gerealiseerd moest worden op een terrein met een flink hoogteverschil.

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) is een zelfstandige school voor havo, atheneum en gymnasium met circa 800 leerlingen. Het oude schoolgebouw bestond uit bouwdelen uit verschillende bouwjaren met een oppervlak van ongeveer 8.000 m². Het oudste deel, een villa uit 1903, is een rijksmonument en is behouden. De nieuwere bouwdelen, uit de jaren dertig, zestig en tachtig, zijn vervangen door nieuwbouw.

hevo_vcl_loopbrug.jpg
Fotograaf: Marcel van der Burg

Karakteristiek behouden

De school wilde graag dat de relatie met de rijke schooltraditie zichtbaar en voelbaar zou blijven. Daarom zijn in het ontwerp karakteristieke functies en elementen behouden, zoals de monumentale villa, aula met toneel, een uniek wandreliëf van Escher en glas-in-loodramen. Bovendien is de nieuwbouw gerealiseerd op de bestaande locatie in het duingebied, waarbij er een hoogteverschil van maar liefst drie meter is. Deze situatie illustreert de complexiteit die nieuwbouw en renovatie in ontwerp én realisatie binnen strakke financiële kaders met zich mee kan brengen. Juist daarom koos VCL voor Risicodragend Projectmanagement (RPM). ‘Dat was voor ons een evidente keuze’, vertelt rector Mathieu Arnouts.

‘We houden alles optimaal onder controle en hebben tegelijkertijd alle zeggenschap over ontwerp en uitvoering. Dat willen we graag, want je krijgt maar één keer in de 30, 40 jaar de gelegenheid om nieuw te bouwen. De grote winst is dat het nieuwe gebouw beter in de wijk past. Het is transparanter en sluit beter aan bij de omgeving. HEVO was ook nauw betrokken bij de architectenselectie. Wat weer voortvloeide uit de haalbaarheidsstudie die zij naar volle tevredenheid voor ons heeft uitgevoerd. Een belangrijke meerwaarde van HEVO is dat ze complexe materie in begrijpelijke taal omzet en praktische oplossingen aandraagt. Zo voorkomen we vertragingen en weten we zeker dat we volgend schooljaar in onze nieuwbouw starten.'

Vormgeving

Door gebruik te maken van het huidige hoogteverschil in het terrein is een deel van het programma, zoals de gymzalen, (deels) ondergronds geplaatst en toch goed aangesloten bij de rest van de school.
Positieve consequentie van de uitbreiding van de school is dat het oude gebouw een gevoel van kleinschaligheid en menselijke maat heeft. De hoofdvorm van het gebouw is een stervormig volume van maximaal drie verdiepingen. De villa vormt één van de poten van de ster en de nieuwbouw beslaat twee 'vleugels'. In het midden ligt het centrale hart van de school met de entree(s). De nieuwbouw van het VCL voegt zich in deze omgeving, op een eigentijdse manier.
Waar de nieuwbouw robuust op de grond staat is de loopbrug, de verbinding tussen villa en nieuwbouw, de verbinding tussen oud en nieuw.Op de oude kopgevel zat een kunstwerk van Escher. Het beeldmerk van het VCL. In de nieuwbouw is het kunstwerk op nagenoeg dezelfde plek weer teruggekomen.

Het gebouw is volgens planning eind 2018 in gebruik genomen.

Ook interessant

Kijk binnen bij VCL

Kijk hier hoe het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum een bijna energieneutraal schoolgebouw realiseerde met nieuwbouw en renovatie!

# # # # #

Fotograaf: Marcel van der Burg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug