# # # #

Renovatie
Tobiasschool Zeist

Lees meer
Locatie
Zeist
Status
Gereed
Programma

Renovatie en uitbreiding monument met behoud monumentale karakter

Kenmerkend

Gedateerd 100 jaar oud schoolgebouw getransformeerd tot een moderne leeromgeving voor kinderen in het Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Opdrachtgever
Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

Rol HEVO
Programma van Eisen, projectmanagement en kostenmanagement

Architect
RAU BV

Adviseur installaties
Klictet Advies BV

Bouwkundig aannemer
Van der Grift Aannemingsbedrijf BV

W-installateur
Megens Installaties

E-installateur
Van Hees Elektrotechniek & ICT

Toezicht
Van Hoogevest Architecten BV

Een monumentaal onderwijs­gebouw is geschikt gemaakt om in de toekomst klimaat­neutraal te functioneren.

De Tobiasschool in Zeist is in 1982 ontstaan vanuit een initiatief binnen de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschool­onderwijs. De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met een extra zorgvraag, zowel in het basis­onderwijs als in het voortgezet onderwijs. De huisvesting, die stamt uit 1918, is een gemeentelijk monument en kwam in aanmerking voor een totale, levensduur­verlengende renovatie, zodat het gebouw weer geschikt is om de komende 40 jaar als schoolgebouw dienst te doen. Bovendien zijn op de zolder van het gebouw extra onderwijsruimten gerealiseerd.

# # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Wij hebben het Programma van Eisen geschreven en het projectmanagement en kostenmanagement verzorgd. 

Duurzaam en gasloos monument

Ondanks dat het een oud gebouw betreft is zoveel mogelijk getracht om te voldoen aan de eisen van Frisse Scholen klasse B en de eisen van BENG. Warmte- en koudevraag worden tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en bezetting van het gebouw. Het gebouw is gasloos (all electric) geworden. Voor de isolatie van de dichte geveldelen zijn biobased materialen gebruikt en door gebruik te maken van hoogwaardige geïsoleerde voorzetramen (renovatieglas), zijn de glasvlakken uitstekend geïsoleerd en is het monumentale karakter van het gebouw bewaard gebleven. Warmte en koude worden hernieuwbaar opgewekt door warmtepompen met als bron bodemenergie. De balansventilatie is CO2-gestuurd met warmteterugwinning. Tevens is  energiezuinige ledverlichting met daglichtregeling toegepast en ten slotte is alles voorbereid om in de toekomst te voorzien in hernieuwbare elektriciteitsopwekking door middel van zonnepanelen.

Met het toegepaste energieconcept voldoet de Tobiasschool vrijwel aan de huidige nieuwbouweisen. De school is hiermee een voorbeeld voor Nederland en toont op welke wijze een monumentaal onderwijsgebouw geschikt gemaakt kan worden om in de toekomst klimaatneutraal te functioneren.

Ook interessant

# # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over bouwmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug