# #

Kentalis De TaalSter Nijmegen

Lees meer
Locatie
Nijmegen
Status
Gereed
Programma

(Ver)nieuwbouw, renovatie en uitbreiding school speciaal onderwijs

Kenmerkend

School tijdens uitvoering open

Opdrachtgever
Stichting Kentalis Onderwijs

Oplevering
Najaar 2022

Architect
Avesaa Anton Vermeulen Architecten

Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs B.V.

Installatieadviseur
Klictet

Bouwdirectie
HEVO

Bouwkundig aannemer
Huybregts Relou

W-installateur
Immens

E-installateur
JWR

Onze professionals kunnen hun expertise nog gemakkelijker delen nu alle medewerkers zijn gehuisvest in één gebouw. Pauline van Lith, directeur van Kentalis De TaalSter

Bij Kentalis De TaalSter volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen speciaal onderwijs. De leerlingen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud.

Om alle leerlingen en medewerkers in één pand te huisvesten was een verbouwing nodig. De gelegenheid werd meteen aangegrepen om het schoolgebouw te renoveren zodat het de komende jaren voldoet aan alle eisen voor goed onderwijs en werkplekken voor de medewerkers.

# # # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Expertise speciaal onderwijs

In het gebouw is niet alleen het speciaal onderwijs van Kentalis De TaalSter gevestigd. Ook de medewerkers van de Ambulante Dienstverlening, die begeleiding bieden aan kinderen op een reguliere school, en van het zogeheten Traject Begeleidingsteam zijn in het pand gehuisvest. In Kentalis Onderwijs Nijmegen, zoals het gebouw nu heet, wordt zo de expertise van het speciaal onderwijs in de regio Nijmegen gebundeld.

Nu alle medewerkers gehuisvest zijn in één gebouw, bevordert dit de samenwerking en komt dit de onderwijsbehoeften van de leerlingen ten goede. 

Renovatie, uitbreiding en nieuwbouw school

Het complexe project bestond uit drie fasen die tegelijk werden uitgevoerd: 

  • Fase 1: uitbreiding aan de kopzijde van het gebouw (aanbouw zes lokalen). Daarnaast is het terrein aangepakt, met onder andere sportveld, fietsparkeerplaatsen en een nieuwe entree.
  • Fase 2: sloop van de bestaande kern, de aula in het hart van het gebouw. Hiervoor in de plaats zijn, in twee bouwlagen, een nieuwe centrale ruimte, spreekkamers en prachtige kantoren gerealiseerd.
  • Fase 3: het vervangen van twee noodlokalen door twee nieuwe lokalen.

Prettige samenwerking

Het project is gebouwd door bouwteampartner Huybregts Relou, die een bijzondere prestatie heeft geleverd doordat de school in bedrijf was en een minimum aan overlast is veroorzaakt. Denk hierbij aan extra aandacht voor veiligheid en communicatie met de school over de uit te voeren werkzaamheden. Bovendien moest er rekening worden gehouden met de aan- en afvoer van de materialen in combinatie met het halen en brengen van de leerlingen.
Alle werkzaamheden zijn in overleg met de gebruikers van het pand uitgevoerd en Huybregts Relou heeft zich flexibel opgesteld als dit gevraagd werd.

Kentalis is zeer tevreden over het prachtige eindresultaat van de centrale ruimte, de hoogwaardige klaslokalen en de luxe kantoorruimten.

Duurzaam bouwen door renovatie

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is een zeer effectieve manier van duurzaam bouwen. Renovatie bespaart vaak veel materialen en kosten en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk bood de renovatie ook een goede gelegenheid om het gebouw energiezuiniger en gezonder te maken. 

Onze professionals kunnen hun expertise nog gemakkelijker delen nu alle medewerkers zijn gehuisvest in één gebouw. Zo vergroten wij onze kennis, inzichten en expertise op het gebied van taalontwikkelings­stoornis en gehoorproblemen. Daardoor kunnen wij ervoor zorgen dat het onderwijs en de manier van lesgeven nog beter aansluiten bij de leerlingen. Wij vinden het belangrijk leerlingen een prettige en veilige omgeving te bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Pauline van Lith, directeur van Kentalis De TaalSter
# # # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug