#

IHP gemeente Enschede

Lees meer
Locatie
Enschede
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

Visie- en beleidsvorming voor onderwijshuisvesting met een scope van 30 jaar

Gemeente neemt voortouw door gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2040, energieneutraal te maken, met respect voor de monumentale panden.

In opdracht van de gemeente Enschede hebben we schoolbesturen en de gemeente begeleid bij het opstellen van een gezamenlijke visie- en beleids­vorming voor onderwijs­huisvesting met een scope van 30 jaar.

logo_gemeente_enschede.jpg

Vanaf 2021 ontstaat in de gemeente Enschede weer ruimte om te investeren in onderwijshuisvesting. De behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw is groot, want 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Het antwoord op deze enorme opgave ligt is een gezamenlijk opgesteld en gedragen Integraal Huisvestingsplan. Daarin is ook expliciet een investeringsplanning opgenomen hoe de ambitie om de onderwijsgebouwen de komende 30 jaar te vernieuwen financieel ook waargemaakt kan worden. Daarnaast hebben alle betrokken partners zich gebogen over de vraag welke invloed maatschappelijke trends en ontwikkelingen - zoals demografische ontwikkelingen, integrale kindcentra, gepersonaliseerd leren en duurzaamheidseisen - op het IHP hebben.

Bijzonder is dat alle partijen in het PO en (V)SO samen met de gemeente belangrijke uitgangspunten hebben geformuleerd op het gebied van prioritering, gewenst kwaliteitsniveau in functionaliteit, duurzaamheid en gezondheid en de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. In dit breed gedragen IHP prevaleert strategische kwaliteit boven kwantiteit. Alle onderwijspartners (Attendiz, Kentalis, Consent, KOE, VCO, VGPO, ESV, SIMON, Athena, HSL, Carmel en Greijdanus) zijn daarbij over hun eigen grenzen en belangen gestapt om een breed gedragen en beleidsrijk IHP te ontwikkelen.

In de media

In Schoolfacilities, juni 2020, is een artikel gepubliceerd over de enorme opgave om de schoolgebouwen in Enschede up-to-date te krijgen: 'Strategische kwaliteit voor kwantiteit

Meer weten over Integrale Huisvestings­plannen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug