11 juni 2020

Gemeenteraad Roermond unaniem akkoord met ambitieus IHP

Op maandag 8 juni 2020 is het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Roermond behandeld in de gemeenteraad. HEVO heeft in opdracht van de gemeente het proces begeleid waarbij samen met 12 schoolbesturen (in totaal 32 locaties) en een afvaardiging van de kinderopvangorganisaties een IHP is ontwikkeld voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs met een scope van 20 jaar.

Tijdens de door HEVO begeleide scenariosessies is op een constructieve manier met de schoolbesturen, gemeente en kinderopvang toegewerkt naar scenario’s, prioritering en een financiële doorrekening van de ambitieuze huisvestingsopgave waar de gemeente voor staat.

Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen IHP waarbij de gemeente samen met de schoolbesturen middels investeringen in de onderwijshuisvesting bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam, gezond en klimaatbestendig is.

Met een unaniem akkoord op dit IHP is de gemeente voornemens om, samen met de schoolbesturen, tijdens de eerste termijn (0-5 jaar) ruim 30 miljoen euro te investeren in schoolgebouwen die toe zijn aan renovatie of nieuwbouw.
Een eerste scope laat voor de termijn daarna (5-20 jaar) nog eens een gezamelijke investering zien van 79 miljoen euro; voor deze termijn geldt dat het IHP elke vier jaar geactualiseerd dient te worden.

Meer informatie

IHP Gemeente Roermond

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug