Menu

Visie en Programma van Eisen

Nieuwbouw stadhuis Oosterhout

De gemeenteraad van Oosterhout besloot in maart 2019 om een nieuw, duurzaam stadhuis te bouwen, onder andere naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek naar het bestaande gebouw. Nieuwbouw heeft drie belangrijke voordelen. Het is financieel de beste optie om een duurzaam gebouw te realiseren. Daarnaast biedt nieuwbouw onderdak aan nagenoeg de hele organisatie, maar bovenal faciliteert het de nieuwe manier van werken van de organisatie. Maar hoe zorg je dat uitgangspunten geborgd worden in een integrale visie en een passend Programma van Eisen (PvE)?

We verzorgden het procesmanagement om te komen tot een integrale visie op huisvesting en werken. Vanwege onze kennis en ervaring kregen wij de ruimte om de regie te nemen in de ontwikkeling van een passend werkconcept en integrale duurzaamheid op het schaalniveau van het interieur, het gebouw en de omgeving van de nieuwbouw.

Op basis van de integrale visie ontwikkelen wij samen met de gemeente een integrale businesscase met duidelijke ambities en doelstellingen. Het eindresultaat van de eerste fase is een helder integraal PvE. Tevens wordt de strategie bepaald voor de aanpak en bouworganisatievorm van het vervolgproces. En worden duidelijke kaders voor de stichtingskosten, exploitatiekosten en planning vastgesteld. Daarmee krijgt de gemeente Oosterhout grip op en regie over de nieuwbouw van het stadhuis.

Willem Adriaanssen

Wilt u meer informatie over visieontwikkeling, Programma’s van Eisen of over dit project?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's