#

Sporthal De Dreef Waddinxveen

Lees meer
Locatie
Waddinxveen
Status
Gereed
Programma

Variantenonderzoek en businesscase

Kenmerkend

Sport voor primair en voortgezet onderwijs én voor breedtesport

Opdrachtgever
Gemeente Waddinxveen

Brutovloeroppervlak
Circa 2.500 m²

Rol HEVO
Variantenonderzoek en opstellen businesscase

Scenario’s voor renovatie en nieuwbouw op dezelfde of op een andere locatie binnen de gemeente zijn onderzocht.

Sporthal De Dreef is de enige sporthal binnen de gemeente Waddinxveen. Deze sporthal is in 1977 gebouwd en is volgens de huidige maatstaven zeer verouderd. In 2018 is deze sporthal economisch afgeschreven en de gemeente wil dit moment aangrijpen om zich te beraden over de toekomst van de sporthal.

De sportvoorziening wordt voor bewegingsonderwijs van primair en voortgezet onderwijs ingezet, evenals voor breedtesport (door verenigingen en andere groepen). Wij hebben in samenspraak met de gemeente Waddinxveen een aantal varianten bekeken en doorgerekend. Deze variëren van renovatie tot volledige nieuwbouw.

Wekelijks maken honderden sporters gebruik van de faciliteiten van Sporthal De Dreef. Omdat De Dreef de enige sporthal binnen de gemeente is dient er, tijdens verbouw of nieuwbouw op de huidige locatie van De Dreef, een geschikte tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers van De Dreef gevonden te worden. Belangrijke aspecten kenmerkend voor de nieuwe sporthal zijn: duurzaamheid, toekomstbestendigheid en gebruiksvriendelijkheid voor het bewegingsonderwijs.

Om een goede beslissing over de toekomst van de huidige Sporthal De Dreef te kunnen nemen heeft de gemeente Waddinxveen ons gevraagd om een variantenstudie met onderbouwende businesscase op te stellen. Hierin worden zowel scenario’s voor renovatie van het bestaande gebouw als nieuwbouw op dezelfde of op een andere locatie binnen de gemeente meegenomen. Ieder scenario wordt uitgewerkt in een ruimtelijk programma, een globaal vlekkenplan, een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting. Op basis hiervan zijn er door de gemeente Waddinxveen twee voorkeurscenario’s gekozen, die nog verder uitgewerkt worden.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug