#

Stedelijk College Eindhoven

Lees meer
Locatie
Eindhoven
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw vmbo-school met theorie- en praktijklokalen en een sportaccommodatie (vijf gymzalen)

Kenmerkend

Leren en sporten in een multifunctioneel duurzaam gebouw

Opdrachtgever
Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Eindhoven

Rol(len) HEVO 
Total Engineering, dus alle ontwerptaken onder verantwoordelijkheid van HEVO inclusief het proces-, kwaliteits- en kostenmanagement

Stichtingskosten (inclusief btw)
€ 24.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
15.000 m²

Ingebruikname
1 september 2014

Architect
DP6 Architectuurstudio Delft

Aannemer
De Bonth van Hulten Nieuwkuijk

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs Rotterdam

Adviseur installaties
Nelissen ingenieursbureau Eindhoven

Adviseur bouwfysica
DGMR Sittard-Geleen

Installateur (E- en W-)
Cofely Zuid Nederland Oisterwijk

Een goed binnenklimaat en duurzame maatregelen om het energieverbruik te beperken.

Het vmbo en sportgebouw van het Stedelijk College Eindhoven biedt plaats aan 1.250 leerlingen en 5 gymzalen. ‘De nieuwbouw moet minder op een school, maar meer op het ‘echte leven’ lijken.’ Dat is de filosofie van het Stedelijk College die ze graag terug wilden zien in de nieuwbouw. Op de vorige locatie moest de werkwijze worden ingepast in een’ traditioneel’ schoolgebouw waardoor de filosofie minder goed tot uiting kwam.

theater_stedelijk_college.jpg

Bij het begin van de ontwerpfase van het nieuwe gebouw in 2010 werd gekozen voor een ontwerp­traject met HEVO als total engineer. Vanaf de start van het project is in een creatief proces met de opdrachtgever samengewerkt om een goed te exploiteren gebouw te realiseren. Bij de afronding van het Definitief Ontwerp gaf de opdrachtgever aan om zowel het onderhoud voor 20 jaar als de schoonmaak voor 10 jaar tegelijkertijd met de realisatie aan te willen besteden. Het beoogde doel was om bij de aanbesteding een integrale afweging te krijgen tussen stichtingskosten en exploitatiekosten.

Integrale aanbesteding

Tegelijkertijd met de realisatie van de nieuwbouw van het vmbo en sportgebouw Stedelijk College Eindhoven (SCE) zijn het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw aanbesteed. HEVO heeft hiertoe in nauwe samenwerking met de school een prestatiebestek opgesteld voor het onderhoud tot 20 jaar na oplevering en voor de schoonmaak tot 10 jaar na oplevering. De opdrachtgever is jaren verzekerd van lage kosten voor onderhoud en schoonmaak binnen de exploitatievergoeding die de school ontvangt.

Life Tech onderwijs

De nieuwbouw ging hand in hand met een nieuw onderwijsconcept dat het Stedelijk College heeft ingevoerd, het LifeTech onderwijs. Het LifeTech onderwijs sluit aan bij de topsectoren in de regio. Daar is nog steeds een tekort aan technisch personeel. Met deze onderwijsvorm wordt ingespeeld op de behoefte van regionale bedrijven. Ook de leerlingen worden zowel in theorie als praktijk beter voorbereid op de toekomst. De school, gemeente en het bedrijfsleven ondertekenden al eerder een intentieverklaring om intensiever te gaan samenwerken. De omgeving van de nieuwbouw is volledig ingericht met praktijkpleinen voor Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Ook zijn er speciale praktijklokalen voor de TheaterFabriek, TechnoWorld, SportPlaza en LifeStyle.

Volop ruimte voor sport

Het gebouw is gevestigd op het Sportpark Eindhoven Noord. Om het sporten in de gemeente nog beter te faciliteren heeft de gemeente Eindhoven ervoor gekozen om sport en onderwijs in één gebouw te verenigen. In het gebouw is volop ruimte voor binnensporten, het bevat in totaal vijf sportzalen. Twee zalen zijn gesitueerd op de begane grond, drie zalen zijn op de verdieping gesitueerd. Deze laatste zijn zowel apart als gezamenlijk te gebruiken, de hal die zo ontstaat is circa 44,5 x 24,5 m² groot en meer dan 7 meter hoog. In het gebouw is een uitgebreide horecavoorziening aanwezig.

In de media

In Schooldomein januari 2015 is een artikel van Winifred van den Bosch gepubliceerd met de titel 'Flexibele bouworganisatie succesvol voor Stedelijk College Eindhoven'.

Ook interessant

Het project nieuwbouw vmbo Stedelijk College Eindhoven is opgenomen in ons boek '35 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’.

# # # # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug