#

Sporthal De Heeg
Maastricht

Lees meer
Locatie
Maastricht
Status
Gereed
Programma

Haalbaarheidsonderzoek sporthal

Kenmerkend

Onderzoek gericht op drie scenario's

Opdrachtgever
Gemeente Maastricht

Onderzoek gereed
Oktober 2017

Brutovloeroppervlak
3.200 m²

Sporthal De Heeg is een van de sportaccommodaties in de wijk De Heeg in Maastricht. De sporthal is gebouwd in 1982 en is toe aan een grondige renovatie.

Wekelijks maken honderden sporters (van diverse sport­verenigingen en van de universiteit) en andere bezoekers gebruik van de faciliteiten van Sporthal De Heeg. Zij geven aan dat de hygiëne, het ventilatie- en verwarmingssysteem en andere voorzieningen sterk te wensen over laten. Naast de zorgen van de verenigingen over de kwaliteit van deze sportaccommodatie is er ook een duidelijke ruimtebehoefte in Sporthal De Heeg voor nieuwe gebruikers. In september 2018 wordt het Integraal KindCentrum (IKC) De Heeg opgeleverd. Het IKC wil de leerlingen vanaf dat moment laten gymmen in Sporthal De Heeg.

sporthal_de_heeg_maastricht_exterieur.jpg

In opdracht van de gemeente Maastricht voeren wij een haalbaarheidsonderzoek uit waarin er drie scenario's worden onderzocht voor de sporthal. Ieder scenario wordt uitgewerkt in een ruimtelijk programma, een globaal vlekkenplan, een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting. Deze scenario's worden uitvoerig met de projectgroep besproken om na te gaan welk scenario het beste past voor Sporthal De Heeg binnen alle gestelde randvoorwaarden.

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met:

Bel me terug