17 januari 2022

Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, ook als men minder mobiel is of (intensieve) zorg nodig heeft. Dit leidt in tal van gemeenten tot de vorming van woonzorgzones: een (deel) van een wijk, buurt of dorp waar optimale voorwaarden zijn gecreëerd voor wonen met zorg. In een woonzorgzone zijn niet alleen voldoende levensloopbestendige woningen te vinden, maar is ook een verhoogd aanbod van ondersteunende, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Voorwaarde voor de woonzorgzone is de beschikbaarheid van een dekkend netwerk van 24 uurszorg. En daarmee is een grote rol weggelegd voor de wijkverpleging en thuiszorg.

Respect voor autonomie is belangrijk, zodat mensen zelf kunnen beslissen hoe ze willen wonen en welke zorg en ondersteuning ze kunnen krijgen om zo goed mogelijk het eigen leven te leiden.

Toenemende vergrijzing, oplopend personeelstekort, bezuinigende zorgverzekeraars, maar ook de inhaalzorg in de ziekenhuizen als gevolg van corona zetten de wijkverpleging steeds verder onder druk. Schrijnende situaties zijn inmiddels aan de orde van de dag. Het komt steeds vaker voor dat zorgorganisaties de gevraagde zorg niet kunnen leveren.

De inzet van technologische hulpmiddelen kan zeker helpen, maar vooral familie en naasten zullen meer betrokken moeten worden om de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen te kunnen blijven leveren. Daarvoor moet de mantelzorg grootschaliger georganiseerd worden met behulp van professionele zorgorganisaties. Mantelzorg zou opnieuw moeten worden uitgevonden en beter gefaciliteerd. HEVO onderzoekt met diverse zorgorganisaties hoe zorghuisvesting daarin kan bijdragen.

Een van de woonconcepten is veelbelovend: de ontwikkeling van kleinschalige woonzorgcomplexen met geclusterde zelfstandige appartementen.

Deze veelal 2-kamerappartementen zijn geschikt voor alle doelgroepen, van senioren die zelfstandig willen wonen en de mogelijkheid willen om zorg in te kopen tot aan dementerende ouderen die behoefte hebben aan 24 uurszorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis.

Van een zorgomgeving waar de cliënt woont, naar een woonomgeving waar de cliënt zorg ontvangt.

Het woonzorgcomplex is laagdrempelig voor het informele netwerk: niet alleen door de uitstraling maar ook door de situering ten opzichte van winkels voor dagelijkse boodschappen. Doordat ouderen wonen in een volwaardig appartement met eigen voordeur, huis- en slaapkamer, sanitair en een kleine keuken, komen mantelzorgers vaker even langs bij hun naasten. De mantelzorgers krijgen meer verantwoordelijkheden en zorgtaken. Door inzet van anders gekwalificeerde zorgmedewerkers die het informele netwerk faciliteren neemt het risico op overbelasting, dat op de loer ligt, af.

Door de concentratie van appartementen binnen een woonzorgcomplex kan het zorgpersoneel dat zich alleen richt op de verzorgende en verplegende handelingen efficiënt en effectief werken. Alle appartementen worden ondersteund door domotica voor de veiligheid van de cliënten en de ondersteuning van de zorgmedewerkers. Bij de ontwikkeling van complexen met meer dan 36 appartementen is het mogelijk om een ontmoetingscentrum voor de bewoners en de inwoners van de wijk te ontwikkelen en te exploiteren.

De eerste projecten worden momenteel, samen met zorgorganisaties en woningcorporaties, verkend en concreet gemaakt.

Zorgorganisaties definiëren opnieuw wat de eigen kernactiviteiten zijn en welk type dienstverlening ze aanbieden. Nieuwe woonvormen vragen om een andere benadering. Wij helpen u graag.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug