Menu

50 jaar HEVO

Onze visie is dat wij niet zomaar adviseren of bouwen. Wij denken dat de best mogelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving leidt tot verbetering van het leef- en werkcomfort op vele fronten. Wij werken voor mensen, die wij goed leren kennen. Wij kennen hun betekenis voor de samenleving.

Dit jaar zijn we jarig; 50 jaar jong! Een uitgelezen kans om onze kennis, ervaring en toekomstvisie op tal van vakgebieden te delen over actuele thema’s.
In het kader van ons jubileum publiceren we maandelijks een inhoudelijk thema.

Campus voor leren, werken en vernieuwen

Samenwerken in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen door studenten, professionals en start-ups van bedrijven, overheid en instellingen uit alle sectoren. Samen dragen zij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat en biedt het een positieve impuls voor regionale ontwikkeling.

Financieren, beleggen en ontwikkelen bij HEVO

Het financieringsvraagstuk rondom vastgoed in het publieke domein wordt steeds belangrijker maar ook steeds complexer. De vastgoedopgaven in zorg, onderwijs en gemeentelijk vastgoed zijn enorm groot. Niet alleen gaat het om veel vastgoed; vaak is ook sprake van technisch verouderd vastgoed of vastgoed dat functioneel niet meer aansluit bij de wensen van de gebruiker. De integrale verduurzaming van de bestaande voorraad is daarbij cruciaal. Bovendien hebben veel instellingen in zorg en onderwijs het financieel lastig terwijl kapitaalverschaffers kritischer worden. Daarbovenop speelt de governancedruk van toezichthouders die steeds meer kritische vragen stellen.

primair onderwijs

Toekomstbestendige schoolgebouwen waar leerlingen en leerkrachten samen het onderwijs van de toekomst in vormgeven. Al tientallen jaren speelt HEVO een rol in het onderwijslandschap, waarvan primair onderwijs een van de onderwijssoorten is.

Trudy van Hoek

Vragen?

Neem dan contact op met Trudy van Hoek, telefoon 073 6 409 409