Menu

25 maart 2019

HEVO actief als ontwikkelaar voor de zorg

Met de groeiende vraag naar geschikt zorgvastgoed nemen we een nieuwe positie in. Naast onze rol als adviseur en projectmanager, ontwikkelen we nu ook op eigen initiatief zorgvastgoed.

Onze uitgebreide kennis over het realiseren van geschikt, duurzaam en toekomstbestendig zorgvastgoed, zetten we nu ook in om een proactieve bijdrage te leveren aan deze groeiende vraag.

Verdubbeling aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers

Een aantal cijfers laten zien dat er de komende jaren veel verandert in de bevolkingssamenstelling in Nederland. Het aantal ouderen neemt de komende twintig jaar fors toe. Na 2040 zijn er 4,7 miljoen 65-plussers. De toename van het aantal ouderen, de stijgende zorgvraag en de toename van de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens zijn enkele factoren waardoor de vraag naar geschikte woningen voor ouderen stijgt. Volgens het CBS verdubbelt het aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers hierdoor in 2040. In 2040 zijn er van de 870.000 extra huishoudens 700.000 eenpersoonshuishoudens. Daarnaast matchen de woonwensen van de toekomstige ouderen onvoldoende met het beschikbare aanbod op dit moment. Deze cijfers laten zien dat er de komende jaren een toenemende vraag te verwachten is naar geschikte woningen voor ouderen.

Kansen

We zien volop kansen in het ontwikkelen van nieuw vastgoed en het herontwikkelen van bestaand vastgoed om een bijdrage te leveren aan de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Doordat het aanbod aan geschikte locaties en projecten achterblijft bij de vraag, onderzoeken we waar lokaal behoefte aan is en vervolgens op welke wijze daar geschikt zorgvastgoed kan worden gerealiseerd. We onderzoeken welk concept passend is voor de betreffende locatie en gaan op zoek naar partijen waar we lokaal mee kunnen samenwerken. Dat leidt tot mooie samenwerkingen waardoor nieuwe projecten ontstaan waar het uiteindelijk comfortabel wonen is voor kwetsbare doelgroepen.

Samenwerken bij proactieve projectontwikkeling

Om geschikte en lokaal passende projecten voor kwetsbare doelgroepen te realiseren onderhouden wij contact met diverse betrokkenen. We werken graag samen met verschillende zorgondernemers, woningcorporaties en investeerders bij onze ontwikkelingsprojecten. Op die manier willen we tot een versnelling van geschikt aanbod komen zodat meer toekomstbestendig en duurzaam vastgoed voor de kwetsbare doelgroep op de lokale markt komt. Of dat gaat om kwetsbare mensen die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hun zorg krijgen, is voor ons minder relevant. Als er behoefte is, gaan we zelf op zoek naar geschikte mogelijkheden om voor deze doelgroepen huisvesting te realiseren. We hebben daarvoor lokaal altijd betrokken projectpartners nodig. Doet u ook met ons mee?

René Lolkema

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via