16 oktober 2019

Nadat voor alle 18 schoolgebouwen een SDE+ subsidie is beschikt hebben we een niet-openbare Europese aanbesteding georganiseerd, met een perceel voor iedere instelling. Hierdoor was er voor elke onderwijsinstelling maatwerk mogelijk en was de selectie aantrekkelijk voor zowel grote als kleine marktpartijen.

Na een succesvolle aanbesteding hebben we namens de vijf onderwijsinstanties de gefaseerde realisatiefase van de PV-installaties begeleid. In een half jaar tijd zijn circa 4.800 PV-panelen geplaatst, verspreid over 18 gebouwen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is onder leiding van wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid Marieke van Doorninck het succes van dit project gevierd met de schoolbesturen, gebruikers en andere betrokkenen. Deze opdracht is uitgevoerd voor schoolbesturen AMOS, ASKO, Esprit, Progresso en Westelijke Tuinsteden.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug