31 oktober 2023

Hybride werken brengt veranderingen met zich mee voor organisaties. Steeds meer bedrijven erkennen de voordelen van deze nieuwe werkwijze en zien mogelijk­heden voor transformatie en vernieuwing. Het begrijpen van de behoeften en wensen van werknemers in deze context is van essentieel belang. Het kantoor evolueert naar een ontmoetingsplek waar medewerkers binding houden met de organisatie, kunnen sparren met klanten en collega's, en creatieve sessies kunnen houden. In de toekomst zal er een nieuwe verdeling zijn tussen vaste werkplekken, concentratieplekken en ontmoetingsplekken, waarbij de juiste balans cruciaal is.

De steeds verdergaande digitalisering van de samenleving heeft een grote impact op hoe wij werken en een leven lang blijven leren. Deze veranderingen worden nog versterkt door de komst van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt, die hun eigen verwachtingen, dromen en kijk op de wereld hebben.

Transformeren en vernieuwen

In deze dynamische context is het essentieel om te begrijpen wat werknemers willen. Hybride werken, een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor, wint aan populariteit en biedt bedrijven de kans om te transformeren en te vernieuwen. Door het kantoor aan te passen aan de behoeften van werknemers kunnen organisaties een inspirerende werkomgeving creëren waarin groei, samenwerking en de unieke bijdragen van alle generaties worden gestimuleerd.

Door te investeren in het aanpassen van kantoor­huisvesting kunnen organisaties een betere werknemers­ervaring realiseren, wat resulteert in verhoogde werktevredenheid en een sterke binding met het bedrijf.

Begrijpen wat werknemers echt willen

Met de opkomst van thuiswerken rijst de vraag waarom werknemers nog naar kantoor willen komen. Werknemers ervaren thuis een betere concentratieomgeving, waar ze niet onverwachts worden gestoord door collega's met korte vragen of praatjes. Dit resulteert in een hogere productiviteit bij het werken vanuit huis. Bovendien zijn online vergaderingen efficiënter en meer to the point dan vergaderingen op kantoor. Ondanks deze voordelen wordt het kantoor nog steeds beschouwd als een waardevolle plek, vaak aangeduid als een clubhuis of ontmoetingsplek van de organisatie. Het kantoor faciliteert optimale samenwerking en biedt mogelijkheden voor interactie die niet gemakkelijk te repliceren zijn bij thuiswerken.

Hybride werken

Het analyseren van hoe medewerkers willen werken omvat het onderzoeken en begrijpen van de voorkeuren, behoeften en verwachtingen van werknemers met betrekking tot hun werkstijlen en werkomgevingen. Het doel van deze analyse is om inzicht te krijgen in wat medewerkers motiveert, wat hun productiviteit verhoogt en wat hen tevreden houdt op de werkplek. Door middel van enquêtes, interviews, observaties en andere onderzoeksmethoden kunnen organisaties informatie verzamelen over verschillende aspecten, zoals flexibiliteit in werktijden, locatieonafhankelijk werken, teamdynamiek, werk-privébalans en ondersteunende hulpmiddelen en technologieën. Door inzicht te krijgen in trends, patronen en gemeenschappelijke voorkeuren onder werknemers, kunnen organisaties beter inspelen op hun behoeften en een werkomgeving creëren die optimaal werkgeluk, betrokkenheid en prestaties bevordert.

Thuiswerken is meer dan alleen werken vanuit huis; het is de vrijheid om je eigen omgeving te creëren, je eigen ritme te bepalen en een balans te vinden tussen werk en privé. Het biedt de mogelijk­heid om productief te zijn, terwijl je tegelijkertijd geniet van het comfort en de flexibiliteit van je eigen huis.

Als werkgever is het van essentieel belang om na te denken over hoe je optimale samenwerking kunt faciliteren. Dit draagt bij aan effectieve communicatie en samenwerking binnen het team. Het aansturen van een team brengt uitdagingen met zich mee, zoals het waarborgen van de motivatie van medewerkers, het bevorderen van goede samenwerking en het behouden van open communicatie. Als er iets misgaat, kan dit al snel leiden tot lastige problemen, zoals een verstoorde planning of een negatieve werksfeer. Maar hoe kun je deze samenwerking en communicatie faciliteren? En welke invloed heeft dit op de manier waarop mensen samenwerken?

Klantreis van werknemers en klanten

Het luisteren naar de wensen en behoeften van je werknemers is cruciaal om daar op een goede manier op in te spelen met betrekking tot huisvesting en andere faciliteiten. Via een ‘klantreis’, waarin we samen met organisaties de behoeften van verschillende klanten, zoals werknemers, maar ook andere gebruikers van kantoorhuisvesting zoals bezoekers en samenwerkingspartners, onderzoeken, kunnen we inzicht krijgen in deze behoeften. Bedrijven en organisaties kunnen leren en stappen ondernemen om zich voor te bereiden op aangepaste kantoorhuisvesting die resulteert in een betere werknemerservaring.

hevo_kantoor_klantreis_1.jpg

Elk type klant heeft verschillende behoeften en door middel van de klantreis kunnen we bepalen wat de belangrijkste contactmomenten zijn en waar de organisatie het verschil kan maken. Met deze aanpak visualiseren we het werkconcept voor de organisatie en mogelijk ook de dienstverlening.

De belangrijkste klant is de werknemer!

Het is echter belangrijk dat organisaties niet vergeten dat hun belangrijkste ‘klant' de werknemer zelf is. Werknemers leveren immers de kwaliteit en waarde voor de organisatie en moeten, net zoals klanten, voor jouw organisatie kiezen. Het is essentieel om aandacht te besteden aan een optimale werknemerservaring, omdat dit veel voordelen oplevert. Een kantooromgeving die aansluit bij de behoeften van werknemers trekt bijvoorbeeld jong talent aan (#aantrekkelijk werkgeverschap), vermindert verloop en verzuim en ondersteunt indirect het succes van de organisatie. In een tijd waarin talent schaars is, is het voor organisaties essentieel om in een goede werknemerservaring te investeren. Dit is de beste manier om talent aan te trekken en te behouden.

Werknemerservaring

Het evalueren van de veranderende klantreis en de bijbehorende werknemerservaring is belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat werknemers betrokken en gemotiveerd blijven? Hoe behoud je het gevoel van verbondenheid met de organisatie? En hoe voorkom je het ontstaan van eilandjes binnen de organisatie? Als een bedrijf of organisatie alleen een laptop ter beschikking stelt en toestemming geeft om thuis te werken, wordt een cruciaal moment gemist om de werknemerservaring aan te pakken.

Een goede werknemerservaring heeft niet alleen invloed op de productiviteit en winstgevendheid, maar ook op betrokkenheid, bedrijfscultuur en retentie. Door te investeren in een positieve werknemerservaring kunnen organisaties een werkomgeving creëren waarin werknemers gedijen, zich gewaardeerd voelen en het beste van zichzelf kunnen geven.

Samenwerken aan het vormgeven van de toekomst van werken

Bij HEVO begrijpen we het belang van een optimale klantreis en werknemerservaring. Wij helpen bedrijven en organisaties bij het vormgeven van de toekomst van werken, waarin zowel de behoeften van werknemers als de organisatie centraal staan. Samen creëren we een werkomgeving waarin inspiratie, samenwerking en groei worden gestimuleerd. Kom snel kennismaken en ontdek hoe wij kunnen bijdragen aan een positieve werknemerservaring in jouw organisatie.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug